Wat is de betekenis van scheep gaan?

2024-06-15
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

scheep gaan

(19e eeuw) (Vlaanderen, fig.) ten onder gaan, sterven. Het WNT citeert o.a. "Nalatenschap van J.F. Willems" (1856): "Ik meende dat ik scheep ging voor altyd." • Scheep gaan, fig. Ten ondergaan, naar de dood gaan, sterven. As i nog moet ziek wörren, daan gaat i scheep. (Jozef Cornelissen & Jan Baptist Vervliet: Idioticon van het Antwer...