Synoniemen van Schatten

2019-12-07

schatten

Schatten is een aantal bepalen zonder actief te tellen. In Wizwijs is schatten vanaf groep 3 een steeds terugkerende activiteit, zowel bij het domein 'Getallen en bewerkingen' als bij de domeinen 'Meten en meetkunde' en 'Verhoudingen'. In het begin schatten de leerlingen hoeveelheden concrete materialen, bijvoorbeeld ballen of blokken. Door te schatten hoeveel ballen in de ballenbak liggen, hoe lang een blokkenmuur is en hoeveel blokken ervoor gebruikt zijn, ontwikkelen de leerlingen gevoel voor...

2019-12-07

schatten

Uitgaande van kennis van de samenhang tussen variabelen op basis van (een) bekende waarde(n) van de onafhankelijke variabele(n) een uitspraak doen over de bijbehorende onbekende waarde van de afhankelijke variabele.

2019-12-07

schatten

Van scores in een wedstrijd: trachten vooraf ongeveer te bepalen hoeveel deze elk of als totaal zullen opleveren. Bij een parenwedstrijd luidt deze schatting in percentages, bij viertallenwedstrijden in een saldo in IMP's. Zie ook: minlijst; pluslijst

2019-12-07

schatten

schatten - regelmatig werkwoord uitspraak: schat-ten 1. zeggen wat het ongeveer is ♢ ik weet niet precies wat de afstand tussen Amsterdam en Utrecht is, maar ik kan het wel schatten Regelmatig werkwoord: schat-ten ik schat jij/u schat hij/zij schat wij/zij/jullie schatten

2019-12-07

Schatten

Schatten - (schatte, heeft geschat), daarvoor houden, meenen, achten : de hoogte van een toren schatten; iemands leeftijd schatten, ik schat dit een onwaardeerbaar voorrecht; — hij wordt op een millioen geschat, men beweert , dat hij een milioen rijk is; — van waarde achten, op prijs stellen: hij wordt door iedereen geschat; een zeer geschat vriend; — waardeeren, den prijs bepalen (van overheidswege): brood, vleesch schatten; hoe duur schat gij dit huis, deze zijde ?; deskundigen hebben de...

2019-12-07

Schatten

zie Achten, zie Begrooten.