Wat is de betekenis van Schans?

2015
2021-07-27
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Schans

In het veld opgeworpen versterkingswerk uit takken en kreupelhout als verschansing.

2013
2021-07-27
Bart Janssen

--

Schans

Een schans is een zelfstandig te verdedigen aarden verdedigingswerk, vaak voorzien van bastions en meestal kleiner dan een fort. Tijdelijk opgeworpen schansen maakten deel uit van linies waarmee bij een beleg een vesting werd ingesloten. Zij diende ook als bescherming van een legerkamp of bruggehoofd.

2009
2021-07-27
Golfsportwoordenboek

Golfsportwoordenboek door Jan Luitzen

schans

(de) GV - (kort) hellend vlak op een midgetgolfbaan (2)

1985
2021-07-27
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

SCHANS

gehucht in de Noordbrabantse gemeente Deurne en naam van een buurtschap in de Noordbrabantse gemeente Oud en Nieuw Gastel.

1981
2021-07-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

schans

een veldwerk, bestaande uit een borstwering, meestal vervaardigd van opgeworpen aarde, op elkaar gestapelde zandzakken of boomstammen. Om zo’n schans snel te kunnen opwerpen, is de soldaat meestal uitgerust met spade, bijl, zaag en pikhouweel ; zie ook springschans.

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

schans

v./m. (-en), (krijgskunde) in het veld opgeworpen versterkingswerk, open of gesloten: een — graven, opwerpen.

1958
2021-07-27
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

SCHANS

Tegen de Spanjaarden onder F. Verdugo liet Willem Lodewijk S.en aanleggen (ca. 1593): de Zwartendijkster of Eener S. op de weg Norg-Bakkeveen (nog intact), de Fr. Palen-S. op de weg MarumUreterp en de Breeberg-S. tussen Donkerbroek en Duurswoude (geslecht).De zee-S. bij Oostmahorn (aangelegd door B. Entens, 1567) en die van Monnikezijl en Kollum be...

Lees verder
1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Schans

s., skâns.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Schans

v. (-en), 1. (gew.) takkenbos; 2. (krijgsk.) in het veld opgeworpen versterkingswerk, meest in de gedaante van een vier-, vijf- of zeshoek, wal: een schans graven, opwerpen, verdedigen; — te Amst. (eert.) stadswal; — (spr.) oude paarden jaagt men achter de schans, oude bedienden schaft men (ondankbaar) af; 3. (veroud. sc...

Lees verder
1949
2021-07-27
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Schans

veldwerk, bestaande uit ten minste een borstwering en, al naar de vorm, aangeduid als flèche, lunette, redan, redoute enz Een schanskorf is een uit rijshout gevlochten, cylindrische korf zonder bodem, dienend tot het bekleden van schanswerk. De gemiddelde afmeting bedraagt: hoog 1 m, lang 0,65 m.

1933
2021-07-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Schans

aarden borstwering, in vroeger tijd i/d stellingsoorlog opgeworpen verdedigingswerk.

1933
2021-07-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Schans

Eenvoudig verdedigingswerk van grond, omringd door een hindernis, voor opstelling van infanterie en licht geschut.

1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Schans

Schans - groot, gesloten verdedigingswerk, bestemd om in den veldoorlog als steunpunt te dienen van een verdedigende stelling. In verband met de groote afmetingen worden deze schansen in moderne stellingen, waarin het beginsel van verspreiding der gevechtskracht wordt gehuldigd, niet meer toegepast. Bij het maken van de insluitingslinie voor het be...

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Schans

Het begrip schans heeft 2 verschillende betekenissen: 1. schans - schans - v. (-en), (Zuidn.) takkenbos. 2. schans - schans - v. (-en), (vest.) elke verschansing in de gedaante van een vier-, vijf- of zeshoek, fort, wal: eene schans graven, opwerpen, verdedigen, — (spr.) oude paarden jaagt men achter de schans, oude bedienden schaft men (on...

Lees verder
1870
2021-07-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Schans

Schans (Eene) of verschansing is een werk der vlugtige versterkingskunst en bestaat uit eene borstwering, wier vuurlijn een bepaald tracé vormt. zij kan een open of een gesloten werk wezen. Tot de opene werken behooren de flèche, de redan, de lunette, de tenaille, de papenmuts, de zwaluwstaart, de crémaillière, het gebastioneerde front en de hoorne...

Lees verder