2020-04-07

Scenarioplanning

De afhankelijkheidsrelatie tussen een onderneming en de omgeving is complex. Over deze relatie tussen een onderneming en zijn omgeving bestaan in hoofdlijnen twee paradigma’s: het maakbaarheid- en het overlevingperpectief. Het maakbaarheidperspectief gaat ervan uit dat een onderneming bij nieuwe investeringen grote invloed heeft op zijn directe omgeving. Het heeft een strategische keuze om in bepaalde markten te investeren en andere te negeren en het kan velerlei middelen aanwenden om de omgevi...