Wat is de betekenis van Scandinavische letteren na 1500?

1947
2022-11-30
Ensie 1947

Ensie deel 2, 1947, Anton Reichling S.J. en J.S. Witsenelias.

Scandinavische letteren na 1500

De Scandinavische literatuur heeft zich eerst laat ontwikkeld. Zij hangt ten nauwste samen met de Westeuropese literatuur en krijgt haar impulsen, met in verschillende perioden wisselende intensiteit, van Duitsland, Frankrijk en — zij het ook in mindere mate — van Engeland. In de tijd, toen het internationale contact nog beperkt was, wa...

Lees verder