Wat is de betekenis van Save?

1981
2021-04-16
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Save

of Sau, een rechterzijrivier van de Donau. Ze ontspringt in de Julische Alpen en komt bij Belgrado in de Donau. De Save is 712 km lang en over een afstand van 589 km bevaarbaar.

Lees verder
1949
2021-04-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Save

(Sau), rivier in Joego-Slavië. Ontstaat in het N.W., mondt uit in Donau bij Belgrado. 712 km.

1933
2021-04-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Save

1° Andere naam voor de rivier de San. 2° (Ook: Isavi) Plaats in Roeanda-Oeroendi onder mandaat van België, residentie van Roeanda. Missiepost der Witte Paters en der Witte Zusters. Scholen, maatschappelijke werken; verplegingpost; noviciaat voor Inlandsche kloosterzusters. Scholen voor halfbloeden. Monheim.

Lees verder
1870
2021-04-16
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Save

Save (De) of San, eene rivier in Oostenrijk, ontspringt in het westelijk gedeelte van Krain door de vereeniging der Wurzener Save en der Wacheiner Save, vloeit in eene zuidoostelijke rigting door Krain, de grens vormend naar de zijde van Stiermarken, daarna door Croatië, vormt voorts van den mond der Unna de grens tusschen Slavonië aan de eene en B...

Lees verder