Wat is de betekenis van satyriasis?

2023-04-01
Seks & Drugs woordenboek

BNNVARA (2022)

Satyriasis

Als je hyperseksueel bent én man dan heb je satyriasis. Het is dus de jongensversie van nymfomanie. Lastig te bepalen Wat jouw idee is van ‘te geil’, kan voor een ander helemaal prima zijn. Wel is het zo dat sommige mensen zo vaak zin in seks hebben, dat het voor henzelf en hun omgeving een last wordt. Het kan bijvoorbeeld gebeur...

Lees verder
2023-04-01
Woordenboek van medische eponiemen

T.Beijer en C.G.L.Apeldoorn (1998)

satyriasis

Don Juan-syndroom, Don Juanisme, onverzadigbare geslachtsdrift bij mannen; bij vrouwen wordt dit nymfomanie genoemd. In de Griekse mythologie waren saters vrolijke, wellustige boswezens in het gevolg van de wijngod Dionysus, voorgesteld als kleine, harige mannetjes met een kromme neus, lange staart, spitse oren en bokkepoten. Dartel en wulps danst...

Lees verder
2023-04-01
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer (1997)

Satyriasis

(Don Juansyndroom of donjuanisme*) Onverzadigbare geslachtsdrift bij mannen, bij vrouwen nymfomanie genoemd. In de Griekse mythologie waren satyrs vrolijke, wellustige boswezens in het gevolg van de wijngod Dionysus, voorgesteld als kleine, harige mannetjes met een kromme neus, lange staart, misvormde oren (satyroren) en bokspoten. Dartel en wulps...

Lees verder
2023-04-01
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Satyriasis

[Gr. saturiasis, van saturos = wellustige bosgeest; zie sater] overmatige geslachtsdrift bij mannen; bij vrouwen nymfomanie geheten.

2023-04-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Satyriasis

ziekelijk verhoogde geslachtsdrift bij mannen

2023-04-01
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

satyriasis

satyriasis - onverzadelijke geslachtsdrift (van mannen). Dependant van nimfomanie. scabreus, schuin, sexueel gewaagd, schaal, in m.e. lit. komt het motief van Venus die de liefde inschenkt in een drinkschaal of bokaal, vaak voor. Mint vrolijc tot allen tijden, die uuter schalen drinct, Antw. Liedb. (ed. VON FALLERSLEBEN) 5 [1544].

Lees verder
2023-04-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Satyriasis

ziekelijke sexuele overgeprikkeldheid bij mannen

2023-04-01
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Satyriasis

een onbeheerst heterosexueel verlangen van een man; vgl. nymfomanie.

2023-04-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Satyriasis

v., ziekelijke sexuele overgevoeligheid bij mannen.

2023-04-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

satyriasis

v. ziekelijke overprikkeling v. d. geslachtsdrift bij mannen.

2023-04-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Satyriasis

Overprikkelde geslachtsdrift bij mannen. Voor zedelijke beoordeeling, zie ➝ Sexueele psychopathologie.

2023-04-01
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Satyriasis

ziekelijk verhoogde geslachtsdrift bij den man; onweerstaanbare neiging en verhoogd vermogen tot herhaling van den bijslaap, dikwijls vergezeld van een sterken geur der huiduitwaseming, nachtelijke zaadloozingen, convulsie’s, met neiging tot dementie of manie als de uitoefening van den bijslaap wordt tegengegaan. De aandoening treedt meestal...

Lees verder
2023-04-01
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

satyriasis

Zie nymphomanie.

2023-04-01
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Satyriasis

(σατυρίασις, van σάτυρος, woudgod), 1. abnormaal sterke geslachtsdrift bij den man; vgl. Salacitas, Priapismus; 2. = leontiasis (zie ald.), omdat het aangezicht daarbij op dat van een satyr gelijkt.

2023-04-01
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Satyríasis

1. abnormaal sterke geslachtsdrift bij de man; vgl. Salacitas, Priapismus; 2. = leontiasis (zie ald.), omdat het aangezicht daarbij op dat van een satyr gelijkt.

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Satyriasis

Satyriasis - (Gr.), ziekelijk verhoogde geslachtsdrift bij den man; bij de vrouw heet dezelfde ziekte nymphomanie.

2023-04-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Satyriasis

gr., ziekelijk verhoogde geslachtsdrift bij den man; bij de vrouw heet dezelfde ziekte nymphomanie.

2023-04-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Satyriasis

Satyriasis is eene ziekte van het mannelijk geslacht zich openbarend in overspannen geslachtsdrift, en alzoo een tegenhanger van de nymphomanie bij de vrouwen. Zij vertoont zich inzonderheid bij beleediging van het achterhoofd en bij sommige aandoeningen van de kleine hersenen. Voorts kunnen de oorzaken dier ongesteldheid zeer verschillend zijn. De...

Lees verder