Synoniemen van Satelliet

2019-12-13

Satelliet

Object dat om de aarde of om een andere planeet draait. Wanneer het een natuurlijk object betreft, spreekt men ook wel van `maan' (zoals onze maan) of `wachter'. In het geval van een kunstmatig object, spreekt men van een kunstmatige satelliet of kunstmaan. Zie ook: satellietfoto Zie ook: weersatelliet

2019-12-13

satelliet

satelliet - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-tel-liet 1. hemellichaam dat in baan rond de aarde draait en 's nachts te zien is ♢ deze satelliet draait om de aarde 2. toestel dat door de mensen in een baan rond de aarde is gebracht ♢ de satelliet is vanmorgen gelanceerd Zelfstandig naamwoord: sa-tel-liet

2019-12-13

Satelliet

Satelliet - m. (-en), wachter, trawant: de maan is de satelliet der aarde; (fig.) iem. die steeds een ander vergezelt; (ook) blind werktuig: de satellieten der dwingelandij.

2019-12-13

Satelliet

Satelliet - (sterrek.), zie WACHTER.

2019-12-13

Satelliet

zie Maan.

2019-12-13

Satelliet

In de astronomie betekent satelliet hetzelfde als maan of wachter. Satellieten zijn de hemellichamen, die de planeten op hun reis om de zon vergezellen, daarbij in een elliptische baan om hun planeet draaiende. Oorspronkelijk was een satelliet een lijfwachter, een gewapend dienaar, die zijn heer overal vergezelde.

2019-12-13

satelliet

m. 1 bijplaneet, maan; 2 wachter, trawant; ondergeschikt persoon, die een voornamer als zijn schaduw volgt.

2019-12-13

satelliet

satelliet - In het algemeen te gebruiken voor bemande ruimtesondes in een baan om de aarde en in het bijzonder voor het deel van een spaceshuttle dat de bemanning en de nuttige belasting bevat.

2019-12-13

satelliet

satelliet - m. (satellieten), wachter, trawant; de maan is de satelliet der aarde; (fig.) iemand die onophoudelijk een ander verzelt; (ook) blind werkt.; de satellieten der dwingelandij

2019-12-13

satelliet

satelliet - m., wachter, trawant;bijplaneet; ondergeschikt persoon, die een voornamer als zijn schaduw volgt.

2019-12-13

Satelliet

Andere naam voor ➝ maan.