Wat is de betekenis van Sarren — tergen?

2024-07-18
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Sarren — tergen

Iemands toorn opwekken door opzettelijk dingen te doen of te zeggen, waarvan men weet dat ze hem toornig maken. Tergen heeft de algemeene beteekenis. Sarren is aanhoudend, onophoudelijk tergen vooral met woorden. ,,Zoo sarden ze elkander, verhit op elkaar."

Gerelateerde zoekopdrachten