Wat is de betekenis van Santenkraam?

2020
2021-03-01
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

santenkraam

betekenis de hele boel, alles bij elkaar uitspraak [san-tuh-kraam] citaat "Wil alles van ze weten van heden, verleden, politieke affiniteit, lidmaatschappen hockeyclub, eerdere zaken die ze behandeld hebben, schoonmoeders die ze hebben, de hele santenkraam etc. etc. etc." Bron: Wilders vreest vervolging (Niels Rigter en Wouter de Winthe...

Lees verder
2009
2021-03-01
Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Santenkraam

Kraam, waar men heiligenbeelden verkocht. Dit gebeurde onder meer op de Dam in → Amsterdam tijdens de sinterklaasmarkt.

1973
2021-03-01
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

santenkraam

v./m., eig. heiligenbeeldenwinkel; (minachtend) de hele boel of rommel: de hele —, alles bij elkaar.

1950
2021-03-01
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Santenkraam

v., in de verb. de hele santenkraam, spott. of geringschatt. voor al de bij een bep. geval betrokken personen of zaken, de hele boel, alles bij elkaar: daar heb je de hele santenkraam.

1925
2021-03-01
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Santenkraam

Voorkomend in de uitdr. de geheele santenkraam, de geheele rommel, de heele (sitsen)winkel (zie o.a. Draaijer, 36), 'n heele (pötte)kroam (Twente), al de kraam (Halma, 286), hd. der ganze Kram. Varianten hiervan zijn santepetiek (zie Jord. 263), santenboetiek, -botiek (fr. boutique), -betiek (o.a. Ppl. 182); santemedie (in B.B. 137); sant...

Lees verder