Wat is de betekenis van Sanatoria in Wageningen?

2000
2021-12-05
Monumenten in Gelderland

Encyclopedie over monumenten in Gelderland (2010)

Sanatoria in Wageningen

Ten oosten van Wageningen liggen twee voormalige sanatoria. Het voorm. sanatorium Oranje Nassau's Oord (Kortenburg 4) is voortgekomen uit het in 1859 voor R. Crommelin gebouwde huis ‘Grunsfoort’, dat in 1881 door koning Willem III werd gekocht.Koningin Emma schonk het in 1899 voor de inrichting van het ‘Eerste Nederlandse San...

Lees verder