Wat is de betekenis van Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid?

2018
2021-04-16
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid

Rechtsvorm, behorende bij een georganiseerde groep waarin natuurlijke personen, rechtspersonen of combinaties daarvan samenwerken voor een gemeenschappelijk doel of belang, maar waarbij die groep zelf niet in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten en plichten. Toelichting Voorbeelden van deze rechtsvorm zijn de maat...

Lees verder