2020-01-29

Samenwerken

Samenwerken is samen met anderen (andere disciplines en de opdrachtgever) je inzetten om een doel te bereiken, in dit geval innovatie problemen op te lossen.

2020-01-29

Samenwerken

Samenwerken - (werkte samen, heeft samengewerkt), met elkander werken, gemeenschappelijk arbeiden: aan een woordenboek samenwerken; — in overleg handelen: aan de opvoeding der kinderen moeten school en huisgezin samenwerken; — medewerken (tot of aan iets): alles werkte samen, om hem gelukkig te maken. SAMENWERKING, v. samenwerking verkrijgen met.

2020-01-29

Samenwerken

Samenwerken kan worden gedefinieerd als het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. Samenwerking vindt plaats tussen minimaal twee personen, dus ook in een groep of tussen meerdere groepen. Samenwerken wordt gezien als een belangrijke competentie omdat het een efficiënte manier is om doelen te bereiken. Iedere persoon of elke groep binnen een organisatie beschikt namelijk over een bepaalde expertise, waardoor onderdelen gemakkelijk uitbesteed kunnen worden. Een aannemer die een hu...

2020-01-29

samenwerken

samenwerken - regelmatig werkwoord uitspraak: sa-men-wer-ken 1. gemeenschappelijk aan dezelfde taak werken ♢ als we samenwerken kunnen we veel bereiken Regelmatig werkwoord: sa-men-wer-ken ik werk samen (... ik samenwerk) jij/u werkt samen (... jij samenwerkt) hij/zij werkt samen (... h...

2020-01-29

samenwerken

Een strategie die veel communicatieve vaardigheden van beide partijen vereist.

2019-09-20

collaboreren

samenwerken, medewerken.

2017-04-21

actieve manieren

Samenwerken, onderhandelen en vechten.

2019-09-20

coöpereren

samenwerken, helpen.

2019-07-09

collaboreeren

collaboreeren - samenwerken.

2020-01-09

Eendracht maakt macht

wanneer mensen samenwerken kan men veel bereiken

2019-07-11

coöpereeren

coöpereeren, - medewerken, samenwerken.

2017-04-21

conflicthanteringsstijl (2)

Met de ander samenwerken om tot een oplossing te komen.

2017-05-10

male-warrior hypothese

Mannen gaan samenwerken in het bijzijn van een rivaliserende groep.

2019-06-08

coördineren

coördineren - Zorgen dat afzonderlijke personen of instanties samenwerken.

2017-04-20

Samen leren

Groepsopdrachten die voldoen aan de criteria voor leerdoelgericht samenwerken.

2017-05-10

zelfsturend team

Team waarin de teamleden gelijkwaardig samenwerken en verantwoordelijkheid delen.

2017-06-13

Collaboratie

Samenwerken met de bezetter van je land, ook wel landverraad genoemd.

2018-05-03

Zorgketen

Organisaties die in een keten samenwerken noemen zich een zorgketen.

2017-04-21

Europese Unie

Organisatie waarin 25 Europese staten samenwerken op sociaal, politiek en vooral economisch gebied.

2017-04-21

Groep

Twee of meer mensen die bewust met elkaar samenwerken om bepaalde doelen te realiseren.