Wat is de betekenis van Samenleving hebben?

2020
2022-07-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

samenleving hebben

(17e eeuw) (euf.) geslachtsgemeenschap hebben. Vertaling van het Latijnse 'coire'. De 'samenkomst' was dan een ander woord voor de coïtus. Verouderd. Een gelijkaardige uitdrukking is 'conversatie hebben'. 'Ongeoorloofde samenleving' kan slaan op overspel. Vgl. samenkomen*. • (Geïllustreerde Encyclopedie van de Sexualiteit. Ned. verta...

Lees verder
1998
2022-07-07
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Samenleving hebben

eufemistische uitdr. voor ‘copuleren’.