Wat is de betekenis van Salvianus?

2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Salvianus

(salvi'a:nus) kristelijk schrijver, ° omstr. 390, priester te Marseille, ♱ omstr. 484, „de Nieuwe Jeremias” wegens zijn sombere en krachtige welsprekendheid.

2024-07-14
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Salvianus

in Gallië (Trier) leefde omstreeks het jaar 400. Hij stond in nauwe relatie tot de monniken van Lexinum en voornamelijk tot Eucherius. Van zijn vele geschriften bezitten wij alleen nog, uitgenomen 9 brieven, de boeken: Adversus avaritiam en De gubernatione Dei. In het eerste boek beveelt hij als ideaal voor een Christen aan het niets-bezitten...

2024-07-14
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Salvianus

Salvianus - omstreeks 440 presbyter in Massilia (Marseille), wijst in De Gubernatione dei op de verdorvenheid z. i. der Rom. beschaving en de onverdorven kracht der Germaansche overwinnaars.

2024-07-14
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Salvianus

geleerd presbyter van Marseille in de 5e eeuw; hij schreef o. a. Adversus avaritiam en De Gubernalione Dei, Zijne Opera zijn te Bremen gedrnkt (1688).

Gerelateerde zoekopdrachten