2020-02-25

salonpopulisme

vorm van populisme waarbij mensen, meestal hoogopgeleiden die tot een bepaalde elite behoren of politici van partijen, meestal linkse, die als niet-populistisch gelden, die gewoonlijk neerkijken op populisten zich zelf ook schuldig maken aan populistische uitspraken of zich populistisch gedragen, waarbij zij vooral neerkijken op andere politici, maar zelf niet actief iets doen om de politieke situatie die voor hen onbevredigend is te veranderen; zogenaamd chic populisme