Wat is de betekenis van salon?

2022
2023-02-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster

salon

(begin 20e eeuw) (euf.) (luxe)bordeel. Vaak met toevoeging van een vrouwennaam. Vgl. cabaret*; club*; massagesalon*; relaxhuis*. • ... de. salon. van. madame. Cully,. het. duurste. bordeel van de provinciehoofdstad Lodz. (Hugo Brandt Corstius: Televisie, psychiaters, computers en andere griezelverhalen. 1978) • De eerste negen weken werk...

Lees verder
2018
2023-02-06
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

salon

salon - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-lon 1. mooie kamer met mooie meubels ♢ wij ontvingen de gasten in de salon Zelfstandig naamwoord: sa-lon de salon de salons ...

Lees verder
2017
2023-02-06
Gert Crum

Champagne compleet

Salon

Salon kan als een nichechampagne worden bestempeld. Salon mag tegelijkertijd als een van de iconen van de Champagne worden gezien. Een en ander gaat trouwens vaak samen. Met een productie van om en nabij de 80.000 flessen - als hij al wordt geproduceerd - is Salon bijna een hobbyactiviteit. Een hobbyactiviteit die gericht is op het produceren van s...

Lees verder
2017
2023-02-06
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Salon

Salon - verouderde term voor gevangenis: met vijf pond de salon indraaien.

2015
2023-02-06
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

salon

zithoek in een woonkamer, zitkamer Op de eerste verdieping is er een prachtige zaal: een enorm salon is er rond een prachtige, middeleeuwse haard gezet. (De Standaard) In Nederland komt 'salon' vooral voor in samenstellingen als 'kapsalon', 'massagesalon, 'ijssalon'. Altijd met het lidwoord 'd...

Lees verder
2015
2023-02-06
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Salon

Centrale plaats in woning of belangrijke plaats, bestemd voor ontvangst van de gasten. Tegenwoordig het zithoekgedeelte van een woning bedoelend.

2004
2023-02-06
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

salon

(de & het, -s) bankstel, zithoek, stel meubels voor de woonkamer, grote tentoonstelling of beurs: vakantiesalon, autosalon Al aan het dromen van vakantie? Dan vindt u op het Vakantiesalon in Brussels Expo ongetwijfeld inspiratie. - GvA, 15-03-2003. - saloncondities, salonvoorwaarden, speciale aanbieding of prijs voor de duur van...

Lees verder
2004
2023-02-06
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Salon

Franse kunsttentoonstelling sinds 1667, genoemd naar de Salon d’Apollon in het Louvre waar de eerste exposities plaatsvonden, georganiseerd door de Académie Royale, later de École des Beaux-Arts. Deelnemers werden geselecteerd door een jury die ook prijzen toekende. Dit systeem van selectie en jurering kwam in de 19de eeuw onder vuur te liggen, wat...

Lees verder
2002
2023-02-06
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

salon

Salon is een vooral in de 18e en 19e eeuw, jaarlijks terugkerende tentoonstelling van beeldende kunst. Een jury besliste wie wel of niet werd toegelaten en kende prijzen toe. Vooral in de 19e eeuw van groot belang voor het maatschappelijk aanzien van de deelnemers.

1994
2023-02-06
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Salon

[Fr., van It. salone = grote sala (zaal)] ontvangkamer, gezelschapszaal; groep kunstenaars; expositieruimte voor kunstwerken.

1993
2023-02-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Salon

ontvangkamer; jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen

1981
2023-02-06
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

salon

1. ontvangkamer, vroeger de „mooie kamer”, waar men zijn gasten ontving; 2. het woord wordt nu veel in combinaties gebruikt: kapsalon, salon de beauté.

Lees verder
1981
2023-02-06
Zuidnederlands Woordenboek

Schrijver op Ensie

salon

1. Ter aand. van de meubels in de salon of het zitgedeelte van de woonkamer, meubels geschikt voor een salon enz.; salonameublement, thans veelal bestaande uit een twee- en/of driezitsbank met één of meer losse fauteuils en eventueel een salontafel: bankstel, zithoek, zitcombinatie enz. Zware massieve salons uit edele Franse eik - een...

Lees verder
1973
2023-02-06
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Salon

[Ital. salone, grote kamer], m./o. (-s), 1. (fraaie) ontvangkamer; 2. zo’n vertrek als geregelde plaats van samenkomst van een gezelschap uit de uitgaande wereld; ook die samenkomst zelf; aanduiding voor geregelde bijeenkomsten van litteraire en/of culturele aard bij iemand thuis; de salon van madame De Staël; 3. vertrek ingericht voor...

Lees verder
1955
2023-02-06
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Salon

gezelschaps- of ontvangzaal ; jaarlijkse tentoonstelling van schilderijen te Parijs

1952
2023-02-06
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Salon

s., bisitekeamer, moaije keamer

1952
2023-02-06
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Salon

ontvangkamer, salon; tentoonstelling [v. schilderijen]; petit salon, zitkamer, voorkamer; salon automobile, salon de l’automobile, automobieltentoonstelling; les salons, de grote wereld.

1951
2023-02-06
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Salon

salon, ontvangkamer.

1950
2023-02-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Salon

o. en m. (-s), 1. grote, fraai gemeubelde kamer, mooie kamer, bep. als ontvangkamer; 2. zulk een vertrek bij iemand als geregelde plaats van samenkomst van een gezelschap personen uit de uitgaande wereld, en ook die samenkomst zelve: de salone van madame de Tencin; 3. vertrek ingericht voor het ontvangen der cliëntele : een salon h...

Lees verder
1949
2023-02-06
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Salon

(Fr., ontvangkamer), in Fr. sed. 17e eeuw bijeenkomsten van een sociale, wetensch. en kunstzinnige élite, waarin geestige vrouwen de toon aangaven en vaak een intellect, steekspel werd geleverd. De S.s bleven niet zonder invloed op taal, stijl en politiek van hun tijd. Tegenw. mooie kamer in een woonhuis.

Lees verder