Wat is de betekenis van Salomonszegel?

1997
2022-07-04
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Salomonszegel

Plantengeslacht uit de familie der lelieachtigen, waarvan enige soorten in ons land voorkomen en in mei of juni bloeien.

1982
2022-07-04
Encyclopedie van Zeeland

Alles over Zeeland

SALOMONSZEGEL

(Polygonátum). Plantengeslacht . Op een beperkt aantal plaatsen in de duinen komt de welriekende salomonszegel (P. odorátum) voor. De veelbloemige salomonszegel (P. multiflórum) komt in Zeeland waarschijnlijk niet in het wild voor.

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Salomonszegel

m (-s), Polygonatum.

1958
2022-07-04
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

SALOMONSZEGEL

(Fr.: segelplant). Plant. Veelbloemige S. vrij algemeen in bosjes op zandgrond in het oosten en het zuiden.

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Salomonszegel

s., segelplant; veelbloemige —, greate segelplant.

1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Salomonszegel

v. (-s), plantengeslacht uit de fam. der lelieachtigen (Polygonatum), waarvan enige soorten in ons vaderland op beschaduwde, houtrijke plaatsen voorkomen en in Mei of Juni bloeien.

1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

salomonszegel

v. salomonszegels (in ‘t wild groeiend lelieachtig plantje; Lat. polygonatum).

1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Salomonszegel

wilde, lelie-achtige plant m. horizontalen wortelstok, witte bloempjes, donkerblauwe bessen aan steeltjes; in bosschen, ook als sierplant gekweekt.

1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Salomonszegel

(Polygonatum), een plantengeslacht van de fam. der lelieachtigen; komt met 23 soorten in de N. gematigde streken voor. Zij bezitten een dikken wortelstok met groote uitgeholde litteekens, waar vroeger bladeren stonden. In onze streken komen vrij algemeen voor in bosschen P. officinale, salomonszegel of Jacobsladdertje, en P. multiflorum, de veelblo...

Lees verder
1916
2022-07-04
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Salomonszegel

Salomonszegel - zie POLYGONATUM.

1898
2022-07-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Salomonszegel

Salomonszegel - v. (-s), (plantk.) eene overblijvende plant (polygonatum), tot de familie der lelieachtigen behoorende, die in ons vaderland en in andere streken van Europa op beschaduwde, houtrijke plaatsen voorkomt en in Mei of Juni bloeit.