Wat is de betekenis van Salomon?

2020
2022-07-04
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Salomon

Hebreeuws sjelômoh, gewoonlijk verklaard als 'de vreedzame'. Naam van de bekende koning van Israël, zoon van David en Batseba (zie de Bijbel, 1 Koningen 1-11); spreekwoordelijk geworden door zijn wijsheid. Als voornaam vooral in joodse kringen in gebruik. Bij Socin al in 772 (St.-Gallen), Bonn 853 (Littger 194: invloed van de Germaanse naam Salman,...

Lees verder
2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Salomon

Salomon - Eigennaam 1. (wetenschap) koning van Israël, zoon en opvolger van David (10e eeuw v.Chr.)

Lees verder
1980
2022-07-04
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Salomon

Zie L. Nardus.

1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Salomon

Erich, Duits fotograaf, *28.4.1886 Berlijn, †7.7.1944 Auschwitz. Salomon studeerde rechten, maar legde zich toe op de fotografie. Hij gebruikte camera’s met lichtsterke objectieven die het hem mogelijk maakten momentopnamen te maken van internationale conferenties, de Duitse rijksdag en rechtszaken. Hij werd daardoor de pionier van de...

Lees verder
1969
2022-07-04
Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Salomon

Salomon - zie L. Nardus.

1964
2022-07-04
voornamen

Voornamenboek

Salomon

m -> Salomo.

1955
2022-07-04
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SALOMON

koning over Juda en Israël van 972932 v. Chr., was de zoon van David en BathSjeba. De gegevens in 1 Kon. 1-11 zijn waarschijnlijk ontleend aan oudere bronnen, zoals ,,de geschiedenis van Salomon” (1 Kon. 11 : 41), die verloren zijn gegaan. Salomon werd vooral bekend wegens zijn wijsheid, die hij neerlegde in tal van spreuken en liederen...

Lees verder
1933
2022-07-04
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Salomon

1° Vader van Booz in de geslachtslijst van Christus (Lc.3.32). 2° Zoon van David en Bethsabee, opvolger van zijn vader als koning van Israël. Als bekwaam vorst bracht hij Israël tot grooten bloei. Hij werd door God gezegend met buitengewone wijsheid, die spreekwoordelijk werd, en met grooten rijkdom. Het rijk, door David gesticht,...

Lees verder
1870
2022-07-04
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Salomon

Salomon, koning van Hongarije en een zoon van Andréas I, werd na den dood van dezen (1060) door zijn oom Bela van den troon gestooten en vlugtte naar Duitschland, waar hij zich verloofde met eene zuster van Hendrik IV en de bescherming van dezen inriep. Hij werd dan ook door een Duitsch leger teruggebragt naar Hongarije en na het overlijden van Bel...

Lees verder
1869
2022-07-04
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Salomon

koning van Hongarije, zoon van Andréas I, geb. 1045, werd gekroond 1050; hij kon zich echter bij zijns vaders dood (1061) nietstaande houden, en beklom den troon eerst in 1063, doch werd 1074 weggejaagd.