Wat is de betekenis van Salische wet?

1994
2021-09-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Salische wet

oude wet van de Salische Franken (waardoor een dochter van erfenis was uitgesloten).

1994
2021-09-22
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Salische wet

Salische wet (Lex Salica), opgetekende stamrechten van de Salische Franken uit de 6e eeuw. → Salii

1981
2021-09-22
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Salische wet

(Lex Salica), verzameling uit 508—11 van opgetekende stamrechten van de Salische Franken. Uitg.: J.H.Hessels en H.Kern. Lex Salica. The ten texts with the glosses and the lex emendata (1880).Litt. J.J.Thonissen. L organisation judiciaire. Ie droit pénal et la procédure pénale de Loi Salique (2e dr. 1882).

Lees verder
1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Salische wet

(Lex Salica), wet van de Salische Franken waarbij de vrouwen werden uitgesloten van erfenis en troonopvolging, deel uitmakend van de ➝Leges Barbarorum.

1955
2021-09-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Salische wet

bepalingen uit de oudste verzameling van Frankische wetten, waarbij de dochters van erfenissen uitgesloten waren; Salische goederen zijn die, welke alleen op mannen kunnen vererven

1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Salische wet

(lex Salica), de optekening van het volksrecht der Salische Franken in opdracht van koning Clovis ± 500 n.C.

1948
2021-09-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

Salische wet

v. oudste verzameling v. Duitse wetten uit de 5e eeuw v. d. Salische Franken, waarbij dochters v. d. erfenis uitgesloten waren. Later paste men dit in Frankrijk en Spanje toe op de kroon zelve, zodat de vrouwen v. d. troonopvolging waren uitgesloten.

Lees verder
1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Salische wet

Volksrechten.

1926
2021-09-22
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Salische Wet

(Lex Salica). Aldus noemt men het oude recht der Salische Franken, dat vermoedelijk dateert uit den tijd van Clovis (482—507 na Chr.) en tot in de 11de eeuw van kracht is gebleven. De oorspronkelijke tekst is niet bewaard. Wel zijn er afschriften tot ons gekomen, waarvan de teksten onderling verschillen. De oudere teksten, in het Latijn gest...

Lees verder