Wat is de betekenis van Salaris?

2023-12-06
Formule 1 encyclopedie

Mischa Bijenhof (2022)

Salaris

Het salaris van Formule 1-coureurs is een goed bewaard geheim. Toch zijn er wel realistische schattingen te maken. Formule 1-coureurs kunnen hun salaris op verschillende manieren verdienen. Sommige coureurs krijgen rechtstreeks betaald door hun team. Andere krijgen een relatief laag basisinkomen en verdienen daarnaast extra geld met elk WK-punt dat...

2023-12-06
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

salaris

uitbetaald geldbedrag voor geleverde arbeid. geldbedrag dat een werknemer periodiek ontvangt van een werkgever als beloning voor de in een bepaalde periode verichte arbeid; periodiek uitbetaald geldbedrag voor geleverde arbeid; loon. Bij zzp'ers ook: geldbedrag dat de zzp'er zichzelf periodiek toekent voor de geleverde arbeid in...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Salaris

Salaris is loon. De begrippen loon en salaris worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Aanvankelijk was salaris het loon of de bezoldiging van een ambtenaar. Zie: Loon

2023-12-06
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

salaris

salaris - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-la-ris 1. geld dat je krijgt voor werk ♢ het salaris wordt overgemaakt op je rekening Zelfstandig naamwoord: sa-la-ris het salaris de salari...

2023-12-06
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Salaris

[OFr. salaire, Lat. salarium = mil. rantsoen zout, later in geld uitbetaald, vandaar. soldij, ambtenaarstraktement, van salarius = het zout betreffend, van sal = zout, vgl. Gr. hals] bezoldiging, loon voor ambtelijke of kantoorarbeid.

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Salaris

loon

2023-12-06
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

salaris

salaris - Te gebruiken voor de vergoedingen die regelmatig aan de werknemers worden betaald voor voortdurend werk of diensten en worden uitbetaald op basis van lange termijnen. Gebruik 'lonen' voor de vergoedingen die worden betaald op uur- of dagbasis of voor stukloon.

2023-12-06
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

salaris

vaste, periodieke beloning van employés en ambtenaren.

2023-12-06
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Salaris

Het Latijnse woord sal betekent: zout. Het bijvoeglijk naamwoord, daarvan afgeleid, is: salarius en heeft dus de betekenis: het zout betreffende. Daarvan werd weer een zelfstandig naamwoord gevormd: salarium, waarmee men aanduidde: het rantsoen zout dat aan de soldaten werd uitgedeeld. De salaria waren ook de inkomsten die de zoutpacht opleverde en...

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Salaris

o., bezoldiging

2023-12-06
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Salaris

s.n., salaris (it), traktemint (it), lean (it).

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Salaris

o. (-sen), bezoldiging, loon, inz. voor geestelijke arbeid over een bep. periode.

2023-12-06
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

salaris

o. salarissen (Fr. salaire, gelatiniseerd: bezoldiging).

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

salaris

(sa'la:ris) o. (-sen) [Fr. < Lat. salarium < sal, zout, rantsoen in zout, later geld] bezoldiging, vast loon inz. van mindere beambten. Syn. → gage.

2023-12-06
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Salaris

Salaris - zie ARBEIDSLOON.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Salaris

o. (-sen), bezoldiging.

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

salaris

salaris - o., bezoldiging.

2023-12-06
Handelslexicon

J. Hagers (1910)

Salaris

Salaris - een der vele benamingen voor loon wegens bewezen diensten, meest gebruikelijk op de rekeningen (declaratiën) van advocaten, procureurs, notarissen, voorts voor het vaste jaarlijksche of maandelijksche loon van kantoorbedienden, boekhouders, agenten, enz. Voor handenarbeid wordt meer het woord arbeidsloon, dag- of weekloon gebruikt.

2023-12-06
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Salaris

jaargeld, jaarwedde.

2023-12-06
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Salaris

Salaris - o. (-sen), bezoldiging, vast loon.