Wat is de betekenis van Sacristie?

2020
2021-09-23
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

sacristie

(19e eeuw) bastaardvloek; tussenwerpsel. • Het schijnt dat de Vlamingers zeer dikwijls vloeken van de Franschen hebben ontleend, even als omgekeerd de belgische , ... De eersten hoorde ik dikwijls een ,,Sapristie” of ,,Sacristie”... (J.G. Kohl: Reis in de Nederlanden. 1851) • (F.A. Stoett: Nederlandsche speekwoorden en gezegd...

Lees verder
2015
2021-09-23
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Sacristie

Plaats nabij het altaar waar de geestelijke zich pekelharry klaarmaakt voor de dienst.

2004
2021-09-23
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Sacristie

Vertrek in een rooms-katholieke kerk waar kleding en andere voorwerpen bewaard worden.

1994
2021-09-23
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sacristie

[MLat. sacristia] (rk) kerkekamer, vertrek waar de priester zich bekleedt met de liturgische gewaden en waar de benodigdheden van de eredienst bewaard worden.

1993
2021-09-23
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Sacristie

(sakristie) bergkamer van voorwerpen van de eredienst (r.k.)

1990
2021-09-23
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

sacristie

sacristie - Verwijst naar een kamer of apart gebouw waar men liturgische kledingstukken, gebruiksvoorwerpen en andere objecten bewaart en waar geestelijken zich kunnen omkleden.

1981
2021-09-23
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

sacristie

een ruimte naast de kerk, waar de geestelijken en de dienaars zich klaarmaken voor de erediensten, zich bekleden met de paramenten, enzie Zij wordt tevens gebruikt als bergruimte voor alles wat bij de roomskatholieke eredienst nodig is.

1958
2021-09-23
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

SACRISTIE

of gerfkamer. In middeleeuwse kerken een vertrek dicht bij het altaar, waar alles wat bij mis, vesper of processie dienen moest en niet in de kerk of op het altaar hoorde, bewaard werd. De geestelijke verkleedde er zich, ze was archief- en schatkamer. Oude S.en te Bolsward, Franeker, Oosterbierum, Oosterend, Oosterlittens en Sneek. Later vaak als...

Lees verder
1955
2021-09-23
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

SACRISTIE

is een vertrek, meestal aansluitend aan het priesterkoor, waarin de liturgische gewaden, heilige vaten en andere benodigdheden voor de eredienst bewaard worden en waar de geestelijken zich kleden voor de godsdienstplechtigheden.

1950
2021-09-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Sacristie

(-ën).

1949
2021-09-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sacristie

het vertrek, waarin alles wat bij de liturgische plechtigheden gebruikt wordt en niet in de kerk of op het altaar mag blijven bewaard wordt en waar ook de geestelijken zich met de liturgische gewaden bekleden.

1948
2021-09-23
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

sacristie

sacristij, v. kerkekamer, R.K. kerkgereedschapskamer.

1933
2021-09-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Sacristie

b/d Protest.: kerkekamer; b/d R.K.: vertrek i/d kerk, waar de gewijde voorwerpen worden bewaard en de geestelijke zijn kerkelijke kleedij aandoet en aflegt,

1933
2021-09-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sacristie

(laat-Lat. sacristia, vgl. → Sacrista), nieuwere benaming voor het aan de altaarruimte grenzende vertrek (oorspr. sacrarium en secretarium genoemd), waarin de H. Vaten en Gewaden, ook de H. Relieken en het Allerh. Sacrament zelf werden bewaard, de geestelijken gewichtige bijeenkomsten hielden, zich kleedden voor de plechtigheden enz. Thans di...

Lees verder
1916
2021-09-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Sacristie

Sacristie - of Sacristij, plaats aan de R.-K. kerken aangebouwd, waar de kerkelijke gewaden en versierselen worden bewaard.

1898
2021-09-23
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Sacristie

Sacristie - (...ieën), SACRISTIJ, v. (-en), (R.-K.) vertrek waarin alles, wat tot den altaardienst noodig is, bewaard wordt en de geestelijken zich aankleeden tot het verrichten der kerkelijke bedieningen.

1870
2021-09-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Sacristie

Sacristie noemt men in de R. Katholieke kerken het vertrek, waar gewijde boeken, vaatwerk, gewaden enz. bewaard worden en waar de geestelijken de kerkelijke handelingen verrigten, welke niet in het openbaar plaats hebben.