Wat is de betekenis van Sacramentsdag?

2023-03-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Sacramentsdag

tweede donderdag na Pinksteren; r.k.-feestdag

2023-03-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Sacramentsdag

katholieke feestdag (tweede zondag na Pinksteren) waarop op speciale wijze de eucharistie wordt vereerd, o.a. door een processie.

2023-03-29
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Sacramentsdag

plechtige herdenking van de instelling van het → Heilig Sacrament des Altaars, die op → Witten Donderdag tijdens het → Laatste Avondmaal geschied is. Het boetekarakter van de → Goede Week stond een feestelijke herdenking op den Witten Donderdag zelf in den weg. Daarom is in de Middeleeuwen een afzonderlijk feest ingevoerd, dat i...

Lees verder
2023-03-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sacramentsdag

tweede donderdag na Pinksteren

2023-03-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

SACRAMENTSDAG

is het feest van de Instelling van het H. Sacrament des Altaars, dat gevierd wordt op Donderdag na Drievuldigheidszondag. Het werd naar aanleiding van een visioen van de Luikse Augustines Juliana van Cornillon in 1246 voor het eerst te Luik gevierd en door paus Urbanus IV in 1264 voor de hele Kerk verplicht gesteld.

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sacramentsdag

m. (-en), R.-K. feestdag, de tweede Donderdag na Pinksteren, ter ere van de instelling van het Sacrament des altaars door Paus Urbanus IV in het jaar 1264 ingesteld.

2023-03-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sacramentsdag

plechtige herdenking in de R.K. kerk van de instelling van het H. Sacrament des Altaars door Christus tijdens het Laatste Avondmaal, gevierd op de Donderdag, volgend op Drievuldigheidszondag. Op vele plaatsen worden die dag of de daarop volgende Zondag binnen of buiten de kerk sacramentsprocessies gehouden. De algemene viering dateert reeds uit de...

Lees verder
2023-03-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

Sacramentsdag

m. R.K. feestdag op de 2de Donderdag na Pinksteren.

2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Sacramentsdag

m. Sacramentsdagen (R.-K. feestdag op de 2de Donderdag na Pinksteren, ingesteld door paus Urbanus IV, in 1264).

2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Sacramentsdag

door Paus Urbanus IV in 1204 ingestelde feestdag (2e Donderdag na Pinksteren).

2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sacramentsdag

Herdenkingsfeest van de instelling van het Allerheiligst Sacrament, voor het eerst in 1247 te Luik gevierd als gevolg van een visioen eener Augustines, → Juliana van Montcornillon. Door den lateren paus Urbanus IV, toenmaals aartsdiaken van Luik, tot de geheele Kerk uitgestrekt (1264), welk besluit het Concilie van Vienne (1311) herhaalde. Sin...

Lees verder
2023-03-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Sacramentsdag

is een van de voornaamste feestdagen in de Roomsche kerk. Hij is gewijd aan het wonder der Transsubstantiatie, d. i. de wonderlijke verandering van de gewijde hostie in het lichaam en bloed van Jezus Christus. Naar aanleiding van een gezicht, dat de non Juliana te Luik ontving, verbreidde dit feest zich eerst in de Nederlanden. In 1264 werd het doo...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramentsdag

rooms-katholiek feest op donderdag na de eerste zondag na Pinksteren, ter herdenking van de instelling van de eucharistie. In feite had deze herdenking steeds plaats op Witte Donderdag, maar daar de sedert de 11e eeuw ontwikkelde eucharistische theologie en vroomheid weinig strookten met het boetekarakter van de Goede Week, kwam men tot de invoerin...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramentsdag

Sacramentsdag - feestdag der R.-K. kerk, waarop het Laatste Avondmaal herdacht wordt (Sacr. des Altaars, zie ald.). Het feest valt eigenlijk op den Witten Donderdag; doch daar de liturgie der Goede Week (zie art. WEEK) niet toelaat die gebeurtenis dan op feestelijke wijze te gedenken, wordt het feest verplaatst naar den tweeden Donderdag na Pinkste...

Lees verder
2023-03-29
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Sacramentsdag

feestdag der r.-kath. kerk waarop herdacht wordt het feit, dat Christus bij het Laatste Avondmaal het heilig Sacrament des Altaars (zie ald.) instelde. Het feest valt eigenlijk op den Witten Donderdag; doch daar de liturgie der Goede Week (zie art. Week) niet toelaat die gebeurtenis dan op feestelijke wijze te gedenken, wordt het feest verplaatst n...

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Sacramentsdag

Sacramentsdag - m. (-en), zeker R.-K. feest, de tweede Donderdag na Pinksteren, ter eere van Christus’ lichaam door Paus Urbanus in het jaar 1264 ingesteld.

Gerelateerde zoekopdrachten