Wat is de betekenis van Sacramento?

2023-03-28
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Sacramento

1. de hoofdstad (800 000 inwoners) van de staat Califomië in de USA, gelegen aan de rivier de Sacramento; 2. de grootste rivier van Californië, 620 km lang. Ze ontspringt op de Siërra Nevada en mondt uit in de baai van San Francisco.

Lees verder
2023-03-28
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

sacramento

H. Sacrament; hostie; eed.

2023-03-28
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sacramento

(1), rivier in Californië, ontspringende op de Mount Shasta en uitmondende in de Baai van San Francisco. 650 km; (2) hoofdstad van de staat Californië. 120.000 inw. Handel in graan, hout en fruit. Meel- en conservenfabrieken.

Lees verder
2023-03-28
Spaans woordenboek (SP-NL)

Dr. C.F.A. van Dam (1948)

sacramento

m. sacrament.

2023-03-28
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Sacramento

1) hoofdst. v. Californië 70 000 inw.; spoorwegwerkplaatsen; 2) 050 km lange rivier in Californië, ontspringt i/d Siërra Nevada, mondt uit i/d Baai v. San Francisco.

Lees verder
2023-03-28
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sacramento

Hoofdstad van den staat Californië (Ver. St. v. N. Amer.). Ca. 94.000 inw. Marktplaats voor de landbouwproducten uit de omgeving. Zetel van een Kath. en een Prot.-Episc. bisschop.

Lees verder
2023-03-28
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramento

Sacramento - hoofdstad van Californië, Ver. Staten. Zij ligt in het dal van de S. dicht bij de vereeniging met de San Joaquin. In 1839 vestigde zich hier de eerste kolonist, n.l. de Zwitser J. A. Sutter; thans telt S. 65.000 inw. Middelpunt van vruchtbaar alluviaal, ingepolderd land.

Lees verder
2023-03-28
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Sacramento

of Rio-Sacramento, de voornaamste rivier van Californië, ontspringt op de grensscheiding van Oregon onder den naam van Pitt-River, loopt door een tusschen de Siërra Nevada en het kustgebergte ingesloten dal, dat buitengewoon vruchtbaar is, en stort zich met twee armen in de baai van SanFrancisco.

2023-03-28
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Sacramento

Sacramento (De), de voornaamste rivier van den Noord-Amerikaanschen Staat Californië, ontspringt op den Mount Shasta, vereenigt zich bij Pittsburg met de Pittrivier en stroomt dan tusschen de Siërra Nevada en het Kustgebergte door een breed, vruchtbaar en goudrijk dal. Nadat zij zich voorts met de Joaquin vereenigd heeft, valt zij na een loop van 4...

Lees verder