Wat is de betekenis van Sacramentarium?

2023-03-29
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Sacramentarium

liturgisch boek, dat de gebeden der H. Mis (collecte, secreta, postcommunie en prefatie) bevatte, met de gebeden, die bij de toediening der sacramenten in gebruik waren. Bekend zijn de sacramentaria, die naar Paus Leo (440-461), Gelasius (492-496) en Gregorius (590-604) genoemd zijn. Als afzonderlijk boek is het verdwenen, de inhoud is gedeeltelijk...

Lees verder
2023-03-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sacramentarium

(ook Liber Sacramentorum), in onbruik geraakt liturgisch boek, dat behalve verschillende gebeden der H. Mis ook die bevatte, welke bij de toediening der Sacramenten werden uitgesproken. De inhoud er van is thans verspreid over het Missaal, Rituaal en Pontificale Romanum.

Lees verder
2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Sacramentarium

(Lat., sacramentum = sacrament, geheim), naam (ook liber sacramentorum) voor het oude liturg, boek, inhoudend het aandeel van den bisschop in de viering der H. Mis en andere, met deze samenhangende, liturg, handelingen, en dat zich later tot het Missaal ontwikkelde. De bekendste zijn het S. → Leonianum, Gelasianum, → Gregorianum. Louwerse...

Lees verder
2023-03-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Sacramentarium

(liber sacramentorum). Zoo wordt in de Roomsche kerk het boek genoemd, waarin de gebeden zijn opgenomen, die de geestelijke uit te spreken heeft, wanneer hij de mis bedient, of wanneer hij de met de misliturgie verbonden handelingen (bijv. de processiones) verricht.

2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramentarium

Sacramentarium - In de R.-K. kerk het liturgische boek, dat oudtijds gedeelten van de Misgebeden bevatte, n.l. die gebeden, die alleen door den celebreerenden priester werden uitgesproken, benevens enkele formulieren voor wijdingen en zegeningen. Later werden er teksten van de H. Schrift en gezangen ingevoegd en zoo ontwikkelde het zich tot het teg...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramentarium

[Lat.], o. (-ria), (Rooms-Katholieke Kerk) het boek dat de celebrant (bisschop of priester) gebruikte bij de bediening van de sacramenten. De oudste sacramentaria van de Romeinse liturgie zijn het Veronense (oudste), hetGelasianum (8e eeuw), het Gregorianum (7e eeuw) en het Hadrianum (790).

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten