Wat is de betekenis van Sacramentaliën?

2023-03-29
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

sacramentaliën

Naast de sacramenten kent de katholieke Kerk ook nog bepaalde zegeningen, sacramentaliën genoemd, die niet door Christus, maar door de Kerk zijn ingesteld, b.v. zegening van een huis, rozenkrans, kaarsen, zieken, kinderen. Men bedoelt hiermee een toewijding van een persoon of zaak aan God. Er bestaat geen verplichting de sacramentaliën aa...

Lees verder
2023-03-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sacramentaliën

wijdingen, zegeningen; voorwerpen die door de kerk gezegend worden.

2023-03-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Sacramentaliën

gewijde handelingen of voorwerpen, wel te onderscheiden van de door Christus ingestelde sacramenten. Zo o.m. wijwater, gewijde kaarsen en palmen, gewijde scapuliers en medailles, het Agnus Dei. Verzameld in het Rituale Romanum. Over de S. wordt in de Chr. kerken zeer verschillend gedacht.

Lees verder
2023-03-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

sacramentaliën

o. mv. R.K. door de H. Kerk ingesteldehandelingen, wijdingen of zegeningen itnz. tot heiliging v. voorwerpen v. godsdienstig gebruik of tot het geven v. e. bepaalde gunst of genade.

Lees verder
2023-03-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

sacramentaliën

v. mv. (R.-K. plechtigheden bij het toedienen der sacramenten: ook: zegeningen; gewijde voorwerpen enz.).

2023-03-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Sacramentaliën

b/d R.K.: zaken of handelingen d/d Kerk ingesteld, die krachtens het gebed der Kerk werken tot verkrijging van lijdelijke, maar vooral van geestelijke gunsten; wijdingen, zegeningen. bezweringen.

2023-03-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Sacramentaliën

Onder de sacramentaliën verstaan we allerlei plechtigheden, die Rome nog naast haar zeven sacramenten heeft ingevoerd. Het onderscheid tusschen beiden ligt hierin, dat volgens Rome de sacramenten door God zijn ingesteld, maar de sacramentaliën verordeningen en instellingen zijn van de kerk. De eerste werken ex opere operato, n.l. door de...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacramentaliën

Sacramentaliën - In de R.-K. kerk heilige voorwerpen en handelingen, die door de kerk zijn ingesteld naar voorbeeld van de Sacramenten van Christus, en die de kerk gebruikt om krachtens haar voorbede voornamelijk geestelijke, doch ook tijdelijke gunsten van God te verkrijgen. Er zijn verschillende soorten van S.: 1. duivelbezweringen (exorcismen);...

Lees verder
2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Sacramentaliën

Sacramentaliën - mv. (R.-K.) alles wat de Kerk wijdt of zegent tot godsdienstig gebruik : rozenkransen, palmen, asch enz.; de zegeningen die over personen, voorwerpen enz. worden uitgesproken.

Gerelateerde zoekopdrachten