Wat is de betekenis van Sacrale objecten?

2024-07-25
Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Nico Wilterdink & Bart van Heerikhuizen (2007)

Sacrale objecten

Objecten die zijn omgeven met allerhande regels en voorschriften en waar bijzondere krachten aan toegeschreven worden