Wat is de betekenis van sacraal?

2023-12-09
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

sacraal

Sacraal is een term die afgeleid is van het Latijnse woord "sacrum", wat "heilig" of "gewijd" betekent. In de geneeskunde en anatomie verwijst sacraal meestal naar de regio van het lichaam die zich bevindt tussen de lendenwervels in de onderrug en het staartbeen. Deze regio bevat de sacrale wervelkolom, die bestaat uit...

2023-12-09
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

sacraal

sacraal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: sa-craal 1. met (voor gelovigen) een speciale betekenis ♢ dit sacrale voorwerp wordt tijdens de mis gebruikt Bijvoeglijk naamwoord: sa-craal de/het sacrale ... ...


Direct alle 14 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Funerair Lexicon

H.L.Kok (2002)

Sacraal

Alles wat door een priester wordt gewijd en als heilig wordt beschouwd. De sacrale wereld is een hogere wereld dan de aardse of profane wereld.

2023-12-09
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Sacraal

[v. Lat. sacer, sacri = heilig] geheiligd, gewijd.

2023-12-09
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Sacraal

(sakraal) heilig; behorend tot het heiligbeen (anat.)

2023-12-09
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

sacraal

heilig, gewijd, 1. handelingen of voorwerpen die in een nauwe betrekking met de eredienst staan (altaarbenodigdheden, bouwwerken, gezangen); 2. alles wat een godsdienstig karakter heeft (vooral in de kunst); tegenovergestelde: profaan.

2023-12-09
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Sacraal

heilig, gewijd

2023-12-09
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Sacraal

sacralis, 1. Lat. voor heilig; 2. tot het heiligbeen behorend.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Sacraal

(<Fr.-Lat.), bn., 1. heilig, geheiligd, gewijd ; 2. (ontl.) betr. hebbend op het heiligbeen.

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

sacraal

→ sakraal.

2023-12-09
Polulaire Geneeskundige Encyclopaedie

Dr. Ch. Bles (1929)

Sacraal

tot het heiligbeen behoorend. Sacrale zenuwen, sacrale wervels enz.

2023-12-09
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Sacraal

tot het heiligbeen (os sacrum) behoorend.Sacrale anaesthesie,gevoelloosheid van den bilnaad en de organen van het bekken, teweeggebracht door inspuiting van een gevoelloos makende oplossing in het heiligbeenskanaal; syn. epidurale, extradurale anaesthesie. S acralegezwellen, aangeboren gezwellen, meestal teratomen (zie ald.) in de streek van het he...

2023-12-09
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Sacraal

tot het heiligbeen (os sacrum) behorend. Sacrale anaesthesle, gevoelloosheid van de bilnaad en de organen van het bekken, teweeggebracht door inspuiting van een gevoelloos makende oplossing in het heiligbeenskanaal; syn. epidurale, extradurale anaesthesie. S.-autonoom, het benedenste gedeelte van het autonome (zie ald.) zenuwstelsel, afkomstig van...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Sacraal

[Lat.], bn., 1. heilig, geheiligd, gewijd; 2. betrekking hebbend op het heiligbeen (os sacrum).