Synoniemen van sabel

2020-02-25

sabel

Het begrip sabel heeft 8 verschillende betekenissen: 1) een sabel die uit de schede getrokken is 2) blote, naakte penis; penis zonder condoom 3) bont van de sabelmarter; sabelbont 4) categorie bij het schermen, waarbij de sabel als schermwapen gebruikt wordt 5) van oorsprong licht gebogen zwaard waarmee gestoken en gehouwen werd door de cavalerie dat doorontwikkeld is tot een dunner, rechter wapen in het huidige schermen als sport 6) zwarte kleur; zwart 7) marter die voorkomt in het noordoosten...

2020-02-25

Sabel

met de blanke slanguitdr. voor ‘zonder condoom’. Sabel is hier een metafoor voor het mannelijk lid. Ook in het Franse argot, waar naast sabre ‘mannelijk lid’ eveneens een werkwoord sabrer ‘copuleren’ en een uitdr. coup de sabre ‘coïtus’ bestaat. Ik heb er ook eentje opgepikt natuurlijk. Geneukt met de blanke sabel! (Peter Andriesse: Het dertiende ongeluk, 1983) Ze werd ook wel Mohammed Alie genoemd, omdat ze ‘op de blanke sabel streed’. (Nou en... mijn leven op de walletje...

2020-02-25

Sabel

Metalen metselaarsgereedschap met een lange scherpe zijde om bakstenen te klieven door er met een kaphamer op te slaan.

2020-02-25

sabel

sabel - zelfstandig naamwoord uitspraak: sa-bel 1. gebogen zwaard, dat aan één kant scherp is ♢ hij hakte het hoofd af met een sabel Zelfstandig naamwoord: sa-bel de sabel de sabels het sabeltje

2020-02-25

Sabel

Sabel (Mustela zibellina) of sabeldier is de naam van een dier, hetwelk tot het geslacht der Wezels behoort en vooral Siberie boven den 58sten breedtegraad bewoont. Hij nestelt in holle boomen of in den grond, springt met vaardigheid van den eenen tak op den anderen, slaapt bij dag en gaat bij nacht op roof uit. De kleur van den sabel is donkergrijs, bleekrood, bruin of zwart. De donkere, digt behaarde, glanzige vellen zijn het kostbaarst; de fraaiste komen van Kamtsjatka. Men heeft ook witte sa...

2020-02-25

Sabel

Sabel - (herald.), oud-Holl. benaming voor een der vier hoofdkleuren, het zwart.

2020-02-25

Sabel

zie Zwaard.

2020-02-25

sabel

sabel - o., zeer kostbaar bont van den Siberischen edelmarter;in de wapenkunde; zwaard.

2020-02-25

sabel

o. 1 zwart; 2 bont v. d. Siberische sabolmarter.

2020-02-25

Sabel

Houwwapen, behoorende tot de groep blanke wapenen, bestaande uit kling, stootplaat en gevest. De kling moet stevig, hard, veerkrachtig en buigzaam zijn en wordt uit staal vervaardigd. De meeste s. zijn ingericht om ook als stootwapen te worden gebruikt; de kling is dan bij de punt aan beide zijden geslepen, terwijl de punt in het midden van de breedte van de kling is geplaatst. Zie de afbeeldingen in kol. 301 in dl. V. A. Lohmeijer.

2020-02-25

sabel

(‘sa:bəl) I m. (-s; -tje) [Rus. sabla] I. Eig. gebogen zwaard met één snede: de was oorspronkelijk het wapen van meer oostelijke volken; met een zware gewapend; met getrokken -; vechter op -; de kleine Jan met een blikken -. Syn. → degen. II. Metf. [min of meer overeenkomst in vorm] 1. metselaarsgereedschap bestaande uit een lang plat ijzer om blokken steen met mortel aan te stoppen. 2. zwaar plat hout met handvat om vlechtwerk aan te slaan. II (-s) [Rus. sobol]...

2020-02-25

Sabel

Het begrip sabel heeft 4 verschillende betekenissen: 1. sabel - sabel - v. (-s), snijdend wapentuig aan ééne zijde scherp, zwaard : met de sabel er in hakken; eene kromme sabel, eene Turksche sabel; eene houten sabel, speeltuig voor kinderen; — zwaar plat hout met handvat om den inslag van eene mat stijf aan te slaan. SABELTJE, o. (-s), kleine sabel; (fig.) zijne tong is een scherp sabeltje, hij spreekt nogal scherp en hekelend. 2. sabel - sabel - m. (-s), zeker zoogdier (m...