2019-09-16

Sabbatsdag

Sabbatsdag - m. (-en) Sabbatdag; ...DISCH, m. (...disschen), feestelijke disch waarmede de Israëlieten den sabbat aanvangen; ...FEEST, o. (-en); ...HEILIGER, m. (-s), iem. die den sabbat streng viert; ...JAAR, o. (...jaren), zevende of rustjaar, bij de oude Israëlieten, het jaar dat de landerijen braak moesten liggen en geen schulden werden geïnd, volgens den Talmud zelfs werden kwijtgescholden; ...KLEED, o. (-eren, ...kleeren), kleed op sabbat gedragen, feestkleed; ...KNECHT, m. (-en), chris...

Lees verder