Wat is de betekenis van Saba?

2024-07-23
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-23
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-07-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Saba

Saba - Eigennaam 1. (toponiem: eiland) klein Bovenwinds Eiland van de voormalige Nederlandse Antillen dat sinds 2010 bestuurlijk als openbaar lichaam een bijzondere gemeente vormt Verwante begrippen Sabaans, Sabaan, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius

2024-07-23
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Saba

Saba is sinds 10 oktober 2010 een "bijzondere" gemeenten van Nederland. Toelichting Met deze nieuwe status als "bijzondere gemeente" is Saba officieel erkend als openbaar lichaam van Nederland. Dit is geregeld in de Wet Openbare lichamen BES.

2024-07-23
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Saba

Saba, een van de Bovenwindse eilanden van de → Nederlandse Antillen. Columbus gaf op zijn tweede reis (1493) Saba al op zijn kaarten aan. Er volgde geen Spaanse kolonisatie. In 1636 werd het eiland door Nederlanders veroverd en het was circa 1640 gekoloniseerd. Omstreeks 1700 was alle grond in cultuur gebracht (katoen, suikerriet en koffie). In de...

2024-07-23
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

SABA

Een van de Nederlandse Antillen. Het eiland werd omstreeks 1640 gekoloniseerd op last van de commandeur van St.-Eustatius, daartoe gemachtigd door zijn Zeeuwse patroon Van → Pere. De Westindische Compagnie trok eerst de rechten van Van Pere c.s. op Saba in twijfel; later werden zij erkend. Saba ontwikkelde zich tot een handelsstation. Voor de...

2024-07-23
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Saba

1. een van de Bovenwindse eilanden in West-Indië, behorend tot het Nederlandse gebied. Het eiland heeft 1100 inwoners. De hoofdstad is The Bottom; de taal is Engels;2.het land der Sabeërs, een handelsvolk dat in de tijd van het Oude Testament in het zuidelijk deel van Arabië woonachtig was.

2024-07-23
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Saba

een van de Bovenwindse eilanden van de Ned. Antillen. Columbus gaf op zijn tweede reis (1493) Saba op zijn kaarten aan. Er volgde geen Spaanse kolonisatie:1636 door Nederlanders veroverd, ca. 1640 gekoloniseerd. Ca. 1700 was alle grond in cultuur gebracht (katoen. suikerriet en koffie). Was in de 17e eeuw wisselend in Ned., Engelse en Franse handen...

Wil je toegang tot alle 19 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-23
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Săba

ae, f. wierookrijke streek in Gelukkig-Arabië.Daarv. Săbaeus, Sabaeisch, poët. = Arabisch, terra, Gelukkig-Arabië (tegenw. Yemen), Ov.; plur. subst., Săbaei, ōrum, m. de bewoners van Saba, Sabaeërs.