Wat is de betekenis van S.g?

1954
2022-12-01
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

S.g

Gebruikelijke afkorting voor soortelijkgewicht.

1930
2022-12-01
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

S.G

afkorting van : soortelijk gewicht.