2020-01-24

S-bocht

bocht die de vorm van de letter S heeft; S-vormige bocht

2017-03-06

bocht

bocht, in: (gouden) bocht van de Herengracht, in deze monumentale grachtenbocht woonden vroeger rijke en voorname Amsterdammers: Dat (huizen) is ook arme troep, die horen bij de dallisdekkers. In de bocht van de Herengracht zie je zulke pronkstukken niet; tenslotte wonen we niet in de bocht in de Herengracht, je moet beseffen dat we maar gewone mensen zijn, dat ’t geld niet op m’n rug groei. Brood op een mooi bordje is toch maar een heel ander gezicht dan op zo’n smoezelige krant. Ze heeft...

2017-06-21

Bocht

in de uitdr. te kort door de bocht: niet verder kijkend dan zijn neus lang is; kortzichtig. Deze modieuze uitdr. is in de loop van de jaren tachtig in zwang gekomen. In feite betalen nu alle Nederlanders mee aan de loonstijging in de zorgsector. Premier Lubbers noemde het gisteravond ‘te kort door de bocht om alleen dit aspect te belichten’. (Het Parool, 06/06/92) ‘Sommigen menen dat met het wegvallen van de dreiging uit het communistische oosten de hele basis onder de NAVO is weggevallen...

2019-06-08

bocht

bocht - Het gedeelte van een open water tussen twee kapen in, gewoonlijk een ondiepe inham in het land waar de kustlijn licht terugwijkt.

2017-03-31

Bocht

Bocht - door de bocht gaan: een ander standpunt aannemen, een andere koers varen. En natuurlijk zou de hele groep van 700.000 bejaarden waarvoor de PvdA zich zo had ingezet ervan profiteren. Het CDA was door de bocht gegaan, werd geconcludeerd. - NRC Handelsblad 12.10.1990 ​

2017-11-14

bocht

bocht - zelfstandig naamwoord 1. iets dat krom loopt ♢ hier maakt de weg een scherpe bocht 1. de bocht afsnijden [een kortere weg nemen] 2. door de bocht gaan [toegeven] 3. uit de bocht vliegen [door het verkeerd nemen van...

2019-05-30

bocht

bocht - m. (-en), een met een staketsel omheinde ruimte waarin dieren worden bijeengehouden; in Vlaanderen vaak midden op het land om schapen bijeen te houden, in Holland de melkbocht, hoek van een weiland waarin men het vee drijft om het te melken; uit de — springen, zich buitensporig gedragen, zich te buiten gaan; (fig.) in de — springen, de voorste, de eerste zijn, de eerste aanval verduren; (ook) aan het grootste gevaar blootstaan; voor iemand in de — springen, zijn partij...

2017-10-30

bocht

bocht - Zelfstandignaamwoord 1. (f)/(m) van richting veranderende, gebogen weg of pad, kromming Hij ging veel te snel door de bocht. 2. (f)/(m) een brede baai aan de kustlijn De Australische Bocht. 3. (n); drank of substantie van slechte kwaliteit Dat brouwsel is echt bocht. Woordherkomst Naamwoord...

2019-04-28

Bocht

zie Baai.

2018-06-22

Gouden Bocht

Gouden Bocht - Zie: Bocht van de Herengracht.

2019-05-30

bocht (kwaliteit)

bocht (kwaliteit) - m./o. (g. mv.), slechte waar, uitschot, bijna uitsluitend toegepast op eetwaren: die wijn is —; wat een —, van koffie e.d.; het is —, het is rommel, niet te drinken, te eten.

2019-05-30

bocht (kromming)

bocht (kromming) - v./m. (-en), 1. buiging, kromming in een lijn of wat zich als een lijn uitstrekt, afwijking van de juiste richting: er zit een — in die staaf; het touw hangt met een —; zich (als een aal) in allerlei bochten wringen, heftige pogingen doen om vooruit of weg te komen, te ontglippen enz.; (oneig.) alle pogingen aanwenden om aan een bekentenis te ontkomen; (ook) zich in handelen en spreken karakterloos naar alles schikken of dit veinzen, zich van allerlei middelen bedi...

2019-04-01

Australische bocht

Australische bocht - ook Groote Austr. Bocht, is een flauwe bocht, op de Zuidkust van Nieuw-Holland, met steile en havenlooze kust.

2018-09-01

4. bocht

4. BOCHT, o. slechte waar, uitschot (gew. BUCHT); bijna uitsluitend toegepast op eetwaren die wijn is bocht; welk een bocht van koffie !; — bocht van tabak, van sigaren; *t is bocht, ’t is niets waard; ‘t is bocht van volk; — (gew.) onkruid er zit veel bocht in de schooven; — (Zuidn.) schoolb hoeften, gereedschappen, gerei; (ook) mannelijk zaad.

2017-05-30

U-bocht

Het begrip U-bocht heeft 2 verschillende betekenissen: 1) omweg waarbij men een draai van 180 graden maakt om zijn doel te bereiken en veelal een of meer obstakels, zoals wettelijke voorschriften, probeert te omzeilen; omtrekkende beweging waarmee men alsnog het doel probeert te bereiken; koerswijziging waarbij men een andere richting kiest om een gesteld doel te bereiken 2) bocht die de vorm van de hoofdletter U heeft; bocht met een draai van 180 graden; U-vormige bocht; haarspeldbocht

2019-01-17

Australische bocht

Australische bocht - zie INDISCHE OCEAAN.

2018-09-01

1. bocht

1. BOCHT, v. (-en), buiging; kromming in eene lijn; — zich als een aal in allerlei bochten wringen, zich in bochten wringen, als uiting eener heftige poging om vooruit of weg te komen, te ontglippen, enz.; (ook) alle pogingen aanwenden om iem. te overtuigen van zijne onschuld of aan eene beschuldiging te ontkomen; (ook) zich in handelen en spreken karakterloos naar alles schikken of dit veinzen, zich van allerlei middelen bedienen, ten einde zijn doel te bereiken; — afwijking van de juis...

2017-10-31

U-bocht

U-bocht - Zelfstandignaamwoord 1. een bocht van 180° Een auto vloog met levensgevaarlijke snelheid de U-bocht uit. Woordherkomst (samenkoppeling) van U en bocht

2018-09-01

3. bocht

3. BOCHT, o. (-en), (gew.) eene houten, afgesloten kerkbank met zitplaatsen voor meer dan één persoon.

2018-09-01

2. bocht

2. BOCHT, m. (-en), eene met een staketsel omheinde ruimte waarin dieren worden bijeengehouden, in Vlaanderen vaak midden op het land om schapen bijeen te houden; in Holland de melkbocht in een hoek van een weiland waarin men het vee drijft om het te melken; — (gew.) eene plaats, door stallen, hek- en paalwerk afgesloten, waar de stalmest van koeien, paarden enz. geworpen wordt, en waarop deze dieren zich verluchten, wanneer de stallen van den mest gereinigd worden; — varkensbocht, de kl...