2017-09-07

Ruwe score

Ruwe score - de daadwerkelijke score op een schaal of vragenlijst.

2017-11-14

score

score - zelfstandig naamwoord uitspraak: sco-re 1. aantal punten dat is behaald ♢ je score voor deze oefening is 100% Zelfstandig naamwoord: sco-re de score de scores

2019-07-17

score

score - v., een twintigtal; inkeeping; het aantal behaalde punten in een wedstrijd of spel;ook: de aanteekening daarvan.

2017-07-31

score

(de; -s) GY - aantal behaalde punten voor een wedstrijdoefening op een turntoestel, toegekend na beoordeling en waardering door een jury, nadat eventuele strafpunten zijn afgetrokken. • Bij het vaststellen van de cijfers/score zijn de juryleden verplicht zich bij hun werkzaamheden op een onbevooroordeelde en gewetensvolle wijze te houden aan de bepalingen van de waarderingsvoorschriften, anders kunnen hen sancties worden opgelegd. (KNGUD) • De score bijvoorbeeld voor een acro-oefening en/of...

2017-06-27

score

1. Het aantal punten dat op een spel is behaald. Zie ook: puntentelling bij wedstrijdbridge 2. Het aantal punten of het percentage dat in een wedstrijd of deel daarvan is behaald.

2018-12-06

SCORE

SCORE - (Eng.) v. (-s), (sport) aantal punten in een wedstrijd behaald ; (ook) uitslag, verhouding der gemaakte punten.

2017-03-28

score

score - Onderdeel van een belegging in American Trust Unit. Dit deel geeft geen recht op dividend en stemrecht en biedt alleen kans op waardestijging. Zie ook prime.

2017-08-03

score

(de; -s) - aantal behaalde punten voor een wedstrijdoefening, bv. bij een- wielfietsen of kunstrijden, toegekend na beoordeling en waardering door een jury, nadat eventuele strafpunten zijn afgetrokken, syn. eindscore, totaalscore. • Bij freestyle eenwielfietsen is de score voor iedere skill vastgesteld, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, je hebt maximaal 3 minuten de tijd om maximaal 18 skills uit te voeren (minder mag dus ook!). Deze 18 (of minder) skills bepalen je maximum score. De fou...

2019-08-13

Score

is een Engels woord. Oorspronkelijk betekent het twintigtal, verder aantekening (op den kerfstok) en tegenwoordig, in de sporttaal, het behaalde aantal punten bij enig spel. Men heeft van dit woord het bastaard-werkwoord „scoren” gemaakt, een aantal punten behalen.

2019-09-19

score

(Eng.) v. een twintigtal; inkeping; aantekening der behaalde punten; (ook:) dat aantal zelf.

2017-07-26

score

(de; -s) 1 - aantal slagen inclusief strafslagen die op een hole zijn gemaakt syn. holescore. 2 - aantal slagen inclusief strafslagen die voor alle holes bij elkaar rijn gemaakt, syn. totaalscore.

2019-06-08

ruwe kant

ruwe kant - Beschrijft leeroppervlak waarvan de buitenste laag - haar en opperhuid - verwijderd is.

2016-12-30

Ruwe aardolie

Ruwe aardolie is een minerale olie van natuurlijke oorsprong die bestaat uit koolwaterstoffen en diverse onzuiverheden zoals zwavel. Toelichting Onder normale druk en temperatuur is ruwe aardolie vloeibaar. De fysische eigenschappen, zoals dichtheid en viscositeit (stroperigheid), lopen echter zeer uiteen.

2019-06-08

ruwe zijde

ruwe zijde - Fijne, ononderbroken proteïnevezel die voornamelijk bestaat uit fibroïnedraden en wordt afgescheiden door zijderupsen.

2017-07-28

M-score

→ score

2019-06-08

ruwe berk

ruwe berk - Middelgrote Europese berksoort die meestal 15-25 meter hoog wordt, met een ranke stam, een kruin van hangende takken en kleine, puntige bladeren van zo'n 6 centimeter lang. De schors is wit, vaak met zwarte ruitvormige tekeningen of grotere vlekken aan de voet.

2017-06-22

arbitrale score

Een aangepaste score, totstandgekomen na een beslissing van de arbiter. Zie ook: split score

2019-06-08

ruwe pleisterkalk

ruwe pleisterkalk - Pleister van kalk vermengd met schelpen of kiezelstenen, waarmee de buitenkant van gebouwen wordt afgewerkt, gewoonlijk door het pleister met een troffel krachtig tegen de muur te smijten.

2019-06-08

ruwe iep

ruwe iep - Grote iep met een relatief gladde schors die in heel Europa boven hoogtes van 1500 meter voorkomt, van Ierland tot de Oeral en van de poolcirkel tot Peloponnesos in Griekenland. Ook komt de boom in Iran voor.

2016-12-20

Ware score

De ware score is de hypothetische score die een kandidaat zou verkrijgen indien het mogelijk zou zijn zonder meetfout zijn score te bepalen. Iemands ware score wordt in de klassieke testtheorie voorgesteld als het gemiddelde van een oneindig aantal metingen door middel van equivalente toetsen, aangenomen dat daarbij geen oefeneffecten, of andere veranderingen in de persoon ontstaan. De standaarddeviatie van de verdeling van dit oneindige aantal metingen staat bekend als de standaardmeetfout.