Wat is de betekenis van Rundvee?

2023-12-10
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

RUNDVEE

[i]Omvang rundveestapel. [/i]Hoewel geen tellingen of schattingen van de omvang van de Zeeuwse rundveestapel in vroegere eeuwen bekend zijn, mag wel worden aangenomen dat het aantal runderen zal hebben geschommeld rond 41.000 (telling 1816). Ongeveer de helft van de totale rundveestapel bestond uit melkkoeien en vaarzen. In de loop van de 19e eeuw...

2023-12-10
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

rundvee

runderen die gehouden worden. Geslachtsrijp op 1 à 1½ jaar, draagtijd 280 dagen, lactatieperiode 10 maanden. Mannelijke dier heet stier, het vrouwelijke koe. Achtereenvolgens heet het jonge dier: kalf, pink, vaars. Enkele rundveerassen: Fries-Hollandsveeras (zwartbontvooral melk); Maas-Rijn-IJsselveeras (roodbont, melkvleesras); Blaa...


Direct alle 12 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Rundvee

s.n., (hoarn)fé (it).

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Rundvee

o., runderen; een stuk rundvee, een rund.

2023-12-10
Ensie 1950

Redactie Gerrit Krediet, Jan Baert, Jac. Bot, Salomon Kleerekoper (1950)

Rundvee

Men meent, al wordt deze mening niet algemeen aangehangen, dat de tamme runderrassen — althans de Europese, die het beste onderzocht zijn — van meer dan één wildvorm afstammen (polyfyletische afstamming). De eerste domesticatie (huisdierwording) van het rund moet al zeer lang geleden hebben plaats gehad, nl. ± 4000...

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

rundvee

o. (hoornvee, collectieve naam voor runderen).

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rundvee

→ Runderen.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

rundvee

('runt) o. gezamenlijke runderen.

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rundvee

Rundvee - runderen, algemeene naam voor de gedomesticeerde vormen van het zoogdiergeslacht Bos, behoorende tot de holhoornigen of herkauwers (Cavicornia) en alle evenvingerige hoefdieren, Artidactyla. In het wild leven in Engelsch-Indië de gayal, Bos frontalis, de gaur, Bos gaurus, in Tibeth de Knoros, Bos grunniens, op de Sunda-eilanden de banteng...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rundvee

o. als vee gehouden runderen.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Rundvee

runderen, algemeene naam voor de gedomesticeerde vormen van het zoogdiergeslacht Bos, behoorende tot de holhoornige herkauwers (zie Cavicornia) en allen evenvingerige hoefdieren. In het wild leven in Indië de gayal, Bos frontalis, de gaur, Bos gaurus, en de zebu, Bos indicus, op de Sunda-eilanden de bant eng, Bos...

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Rundvee

Rundvee - o. hoornvee; —STAMBOEK, o. (-en), stamboek voor runderen.