Wat is de betekenis van Ruiterij?

1973
2021-05-08
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

ruiterij

v., militairen te paard, cavalerie: lichte zware —.

1952
2021-05-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ruiterij

s., ruterij, hynstefolk (it).

1950
2021-05-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Ruiterij

v., militairen te paard, cavalerie: lichte ruiterij, zware ruiterij.

1949
2021-05-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Ruiterij

paardenvolk in het leger, cavalerie*.

1898
2021-05-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ruiterij

Ruiterij - v. militairen te paard, cavalerie: lichte ruiterij, zware ruiterij.

1870
2021-05-08
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ruiterij

Ruiterij (De) of kavallerie, naar getalsterkte het tweede wapen in de Europésche legers, moet door snelheid en stoutheid van aanval eene groote uitwerking te weeg brengen. Hare vorming en oefening kosten veel tijd en geld, en hare aanvoering vereischt veel beleid. Men heeft ligte ruiterij, vooral geschikt voor de voorpostendienst, en zware ruiterij...

Lees verder