Wat is de betekenis van RUIL, ALBERT?

2024-06-13
Vaderlandsch woordenboek

Jacobus Kok (1780)

RUIL, ALBERT

Pensionaris van Haarlem, was een der zes Staatsleden, welke, door Prins WILLEM DEN II, op eene wederregtelijke wijze, in verzekering genomen, en vervolgens na den Kerker van Staat, het Slot Loevestein, wierden overgevoerd. De vijf overigen waren JAKOB DE WITT, Burgemeester van Dordrecht, Vader van JAN en KORNELIS DE WITT; JAN D...