Wat is de betekenis van Rouwkoop hebben?

2024-05-28
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Rouwkoop hebben

spijt hebben over een gesloten koop, en vervolgens ook in het algemeen voor iets berouwen (Zuidndl.). Onder rouwkoop verstond men in de 16de eeuw een som geld die men moest betalen om een gesloten koop te vernietigen, ongedaan te maken; zie Kiliaan: „rouwkoop, pretium sive muleta rescissae emptionis” en „rouwkoop gheven, rescinder...

2024-05-28
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Rouwkoop hebben

spijt hebben over een gesloten koop, en vervolgens ook in het algemeen voor iets berouwen (Zuidndl.). Onder rouwkoop verstond men in de 16de eeuw een som geld die men moest betalen om een gesloten koop te vernietigen, ongedaan te maken; zie Kiliaan: „rouwkoop, pretium sive muleta rescissae emptionis” en „rouwkoop gheven, rescinder...