Wat is de betekenis van Rotterdamsche waterweg?

2024-07-25
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Rotterdamsche waterweg

Nieuwe Waterweg, 1866/’72 gegraven, 1896 door doorgraving v/d Hoek v. Holland voltooide, verbinding v. Rotterdam m/d Noordzee, 10 m diep.

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rotterdamsche Waterweg

→Nieuwe Waterweg.

2024-07-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Rotterdamsche waterweg

waterweg van Rotterdam naar de Noordzee., verkregen door verhreeding en regeling van het benedenpand van de Maas en van het Scheur- of Sluisdie diep, en door het graven van een kanaal door den Hoek-van-Holland; deze arbeid werd 31 Oct. 1866 aangevangen en in Maart 1872 werd de R. geopend.