Wat is de betekenis van rooien?

2020
2021-06-18
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

rooien

(1991) (med.) operatief verwijderen. • Rooien: operatief verwijderen. (Jan Meulendijks & Bart Schuil: Tien voor taal. 1991)

Lees verder
2018
2021-06-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rooien

rooien - regelmatig werkwoord uitspraak: rooi-en 1. het gewas uit de grond trekken ♢ de aardappels worden gerooid 2. het redden, het samen klaarspelen ♢ wij rooien het samen wel Regel...

Lees verder
2017
2021-06-18
Marc De Coster

Auteur van o.a. Het Groot Scheldwoordenboek

Rooien

Rooien -operatief verwijderen.

1973
2021-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

rooien

(rooide, heeft gerooid), 1. de stand of loop van gebouwen, straten, grachten enz. bepalen door het afbakenen van een lijn; 2. treffen, berekenen, schatten: iets goed juist treffen; 3. klaarspelen, in orde brengen: hij kan het wel —; ik kan het met hem niet —, ik kan niet met hem overweg.

Lees verder
1952
2021-06-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Rooien

v., roegje, roeije, roaije; (van aardappelen), dolle.

1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Rooien

(rooide, heeft gerooid), I. overg., 1. de stand of loop van gebouwen, straten, grachten enz. bepalen door het afbakenen van een lijn. 2. treffen, berekenen, schatten, aanmikken; iets goed rooien, juist treffen; ik kan het zo net niet rooien, niet precies zeggen; — rooi het maar, sla er maar een slag naar; — (een doe...

Lees verder
1949
2021-06-18
Boevenjargon

Geschreven door Professor Henry Roskam

rooien

zie: afrooiemen.

1933
2021-06-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Rooien

Het vellen van boomen of struiken door ontgraving van de wortels. Geschiedt vnl. wanneer de boschgrond voor den landbouw wordt bestemd.

1916
2021-06-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Rooien

Rooien - is het delven van wortel- en knolgewassen.

1898
2021-06-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Rooien

Het begrip rooien heeft 3 verschillende betekenissen: 1. rooien - rooien - (rooide, heeft gerooid), mikken: iets goed rooien, juist treffen ; ik kan het zoo net niet rooien, precies zeggen ; — rooi het maar, sla er maar een slag naar; — een huis rooien, het juist in de rooilijn zetten ; — hij kan het met zijn inkomen niet rooie...

Lees verder
1898
2021-06-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Rooien

zie Delven.