Wat is de betekenis van Rome?

2023-12-09
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Rome

Rome - Eigennaam 1. (toponiem) de hoofdstad van Italië Uitdrukkingen en gezegden ♦ Alle wegen leiden naar Rome Elke aanpak levert hetzelfde resultaat op

2023-12-09
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

rome

Hoofdstad van het Romeinse Rijk, gesticht in 753 voor Chr.


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-09
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

Rome

zie rekken.

2023-12-09
XYZ van de Grieks-Romeinse Oudheid

Jos Liefrink (1989)

Rome

Rome - Stad aan de Tiber, hoofdstad van het Romeinse wereldrijk. De periode van haar ontstaan is ons slechts bekend uit legenden en sagen. Volgens algemene Romeinse traditie zou de stad gesticht zijn in 754/753 v.C. De Romeinen schreven hun oorsprong toe aan de Troianen. Ontvlucht uit het brandende Troia, in gezelschap van zijn zoon Ascanius, doold...

2023-12-09
ABC van de Tennissport

De Bie (1974)

Rome

Korte benaming van het toernooi om de internationale tenniskampioenschappen van Italië, die jaarlijks in de Italiaanse hoofdstad worden gehouden. ,Rome’ geldt als een van de meest vooraanstaande toernooien van Europa.

2023-12-09
Kunstgeschiedenis

Amsterdam Boek (1959)

Rome

Voornaamste bouwwerken Antieke tijd: Forum Romanum, zie Romeinen – republiek; zie Romeinen – eerste eeuw; zie Romeinen – tweede eeuw; zie Romeinen – derde eeuw; Het centrum van het oude Rome aan de voet van de Capitolinus, waarop gebouwd zijn: Basilica Julia, zie basiliek – Constantijn; zie Romeinen &n...

2023-12-09
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

ROME

en zijn bewoners worden in de Bijbel eigenlijk pas voor het eerst genoemd in de Makkabese boeken. Daar lezen wij hoe het contact tussen Rome en het joodse volk werd gelegd door Judas de Makkabeeër (1 Makk. 8 : 1—17), dat uitliep op een lastige voogdij en dwingelandij. Palestina werd tenslotte een Romeins wingewest en in 63 v. Chr. voerde...

2023-12-09
Woordenboek Engels (EN-NL)

Dr. F.P.H. van Wely (1951)

Rome

Rome; when at Rome, do as Rome does, schik u naar de gebruiken des lands; 's lands wijs, 's lands eer; Rome was not built in a day, Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd.

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Rome

v., 1. hoofdstad van het Romeinse Rijk, later van de Kerkelijke Staat, en thans van Italië; zetel van de Paus; — (spr.) het is zo oud als de weg naar Rome, zeer oud, overbekend; — Rome is niet op één dag gebouwd, alles vereist tijd; — met vragen komt men te Rome, al vragende wordt men voortg...

2023-12-09
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Rome

hoofdstad van de republiek Italië, in het gewest Latium (Lazio), aan de beneden-Tiber, 25 km boven de monding, met (1947) 1.574.000 inw., eens beheerseres der wereld, nu cultureel- en (sinds 1871) bestuurscentrum van Italië, als zetel van de Paus (z Vaticaanstad) ook geestelijk middelpunt van de R.K. Kerk; overigens meer ambtenaren-, kuns...

2023-12-09
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

Rome

o.: hoofdstad van het Rom. rijk, ± 753 v. C. volgens de sage door Romulus en Remus aan de Tiber gesticht; na Constantijn den Groten ± 337 n. C. leed de stad, door invallen der Barbaren; zie vandalisme; na 800 n. C., hoofdstad v. d. Kerkelijke Staat, in 1871 n. C. van het koninkrijk Italië; zegsw. alle wegen leiden naar Rome, men...

2023-12-09
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Rome

Ital. Roma, hoofdst. v. Italië, 975 000 imv. Oorspr. gebouwd op 7 heuvels, later op 12; volgens de sage 753 gesticht door Romulus en ftemus. In 387 v. Clir. verwoest (1/d Galliërs, herbouwd en verfraaid tot 64 na Chr., toen onder Nero een deel der stad afbrandde. In de 5e en 6e eeuw werd It. 3 maal verwoest. Tot 1860 was R de hoofdst. v/d...

2023-12-09
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rome

Hoofdstad van het koninkrijk Italië en middelpunt der geheele Kath. wereld (➝ Vaticaansche Stad); opp. 17 km² ; ruim 1 000 000 inwoners. I. Aardrijkskunde en economie. A) Ligging. R. ligt op 13-80 m hoogte boven den zeespiegel, aan weerszijden van den Tiber, 27 km van de monding, te midden van de uit vulkanische tufsteen bestaande Romeins...

2023-12-09
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Rome

('ro:mə) o. I. Eig. stad in Italië beschouwd als 1. Oudh. a. hoofdstad van het Romeinse Rijk : heet de stad van de zeven heuvelen; de keizer van -; is niet op één dag gebouwd, een groot en groots werk komt niet in korte tijd tot stand. b. Uitbr. Romeinse Rijk : het grootste oedeelte van Europa was aan onderworpen. 2. hoo...

2023-12-09
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Rome

Er is welhaast geen stad ter wereld, welker naam zoveel bonte beelden voor den geest roept als Rome, de Eeuwige Stad. Beelden, die zich samenvoegen tot drie grote groepen: het Rome der Oudheid, dat vele eeuwen de toenmaals bekende wereld met krachtige hand regeerde; — het Middeleeuwse Rome, centrum van de Christenheid, later ook een groot kun...

2023-12-09
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rome

Rome - hoofdstad van Italië, 606.000 inw. (Napels is de volkrijkste stad: 720.000). R. heeft, zoowel ten opzichte van de Middell. Zee, als van Italië, een centrale ligging. Het vormt ’t snijpunt van Italië’s middelste parallel en middelste meridiaan, ligt evenver ongeveer (400 K.M.) van Genua, Venetië, Brindisi, Messina, Palermo en Cagliari. Het ou...

2023-12-09
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rome

(Lat. en Ital.: Roma), hoofdstad van Italië en van de gelijknamige prov. (5352 km2, 3,5 mln. inw.) in de regio Latium, 2,9 mln. inw. Rome ligt in hoofdzaak op de linkeroever van de Tiber in een zacht golvend landschap, de Campagna Romana of Agro Romano, en is gebouwd op ‘zeven’ heuvels, Palatinus, Capitolinus, Aventinus, Quirinalis...

2023-12-09
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Rome

ital. Roma, in de oudheid hoofdstad van het Romeinsche rijk, later als residentie der pausen de eerste stad der kath. christenheid (naar haar Roomschen genoemd), thans hoofdstad van het koninkrijk Italië, in 1901 met 462.943 inw.; zij ligt onder 41° 53' 54" N.B. en 12° 59' 53" O.L. van Greenwich (Observatorium van h...

2023-12-09
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Rome

Rome - v. hoofdstad van het Romeinsche rijk, later van den Kerkdijken Staat, en thans van Italië ; zetel van den paus ; — (spr.) het is zoo oud als de weg naar Rome, zeer oud, overbekend; — Rome is niet op één dag gebouwd, alles vereischt tijd ; — met vragen komt men te Rome, al vragende wordt men voortgeholpe...

2023-12-09
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Rome

Rome (Roma), de vermaardste stad der Oudheid en de hoofdstad van het Romeinsche wereldrijk, thans die van het koningrijk Italië en tevens de zetel van het Opperhoofd der R. Katholieke Kerk, ligt in het midden van Italië, in het aloude Latium, in eene heuvelachtige vlakte, aan de Tiber, niet ver van de plaats, waar deze de Anio ontvangt, en is in de...