Wat is de betekenis van romantisch?

2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

romantisch

romantisch - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ro-man-ties 1. waar gevoelens naar boven komen ♢ ze zochten een romantisch plekje in het bos 2. dromerig en gevoelig ♢ Tamar is zakelijk, maar Renie...

Lees verder
2002
2021-12-05
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

romantisch

Romantisch is: 1) uit de tijd van de romantiek (1e helft 19e eeuw); 2) op het gevoel werkend, dromerig, dweepachtig; verlangen naar zaken die geen rekening met de werkelijkheid houden.

1994
2021-12-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Romantisch

sterk sprekend tot gevoel en verbeelding; avontuurlijk; dromerig, onwerkelijk.

1993
2021-12-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Romantisch

dromerig; volgens de romantiek

1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

romantisch

bn. en bw., 1. zoals in een roman, sprekend tot gevoel en verbeelding: een — reisverhaal; avontuurlijk: haar — leven; dromerig, onrealistisch: zijn romantische aard; 2. (drama) brekend met de klassieke voorschriften, niet gebonden aan de eenheden van tijd, ruimte en handeling.

Lees verder
1955
2021-12-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Romantisch

in overeenstemming met de romantiek; ook: fantastisch, dichterlijk schoon; vol verlangen naar iets vreemds

1952
2021-12-05
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Romantisch

adj. & adv., romantysk.

1950
2021-12-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Romantisch

(<Hd.), bn. bw. (-er, meest —), 1. wat aan de romans herinnert; zoals men in een roman aantreft, sterk sprekend tot gevoel en verbeelding : een romantisch reisverhaal; romantische avonturen; romantische omstreken; — niet alledaags, ongewoon, avontuurlijk : haar romantisch leven; — geen rekening houde...

Lees verder
1948
2021-12-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

romantisch

in de geest v. d. christelijke middeleeuwen en v. d. verbeeldingrijke, hartstochtelijke volkspoëzie en kunst v. d. tijden; dichterlijk dromend en geen rekening met de werkelijkheid houdend.

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

romantisch

bn., bw.; -er, meest -; 1. gelijk men in een roman aantreft: sterk sprekend tot gevoel en verbeelding; avontuurlijk; ong.: dichterlijk dromend en geen rekening houdend met de werkelijkheid: een romantisch verhaal; een romantisch dal, vol afwisselend natuurschoon; niet zeer romantisch; dromerig en romantisch van natuur; 2. als tegenstelling van klas...

Lees verder
1932
2021-12-05
Muziek

Muziek lexicon

Romantisch

de tegenstelling van klassiek. Het klassieke streeft een vorm-ideaal na, dat de verschillende deelen samenvat tot een organisch geheel, waarbij het objectieve op den voorgrond komt; het romantische komt niet tot zulk een planmatig samenvoegen der deelen, maar verliest zich in een schijnbare regelloosheid en phantastischen chaos, waarbij het subject...

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Romantisch

Romantisch - bn. bw. (-er, meest-), wat aan de romans herinnert, gevoelvol, dwepend: een romantisch verhaal; de romantische school, die dichters en critici, die de zeden en toestanden der middeleeuwen idealiseerden en verheerlijkten ; hij was wat romantisch aangelegd, geneigd tot het overdrevene, avontuurlijke; — verrukkelijk schoon: een roma...

Lees verder
1864
2021-12-05
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

romantisch

romantisch - bn. dichterlijk schoon, verrukkelijk, natuurlijk