Wat is de betekenis van Rol?

2018
2023-01-31
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

rol

rol - zelfstandig naamwoord 1. waarvoor het dient ♢ wat voor rol speelt de temperatuur hier? 1. geld speelt geen rol [het is niet belangrijk hoeveel het kost] 2. de rollen omdra...

Lees verder
2017
2023-01-31
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Rol

Rol - 'van de rol af: de gangmaker niet meer kunnen bijhouden.

2016
2023-01-31
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Rol

Een lijst van de zaken die op vogeldxk de zitting behandeld worden, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.

2010
2023-01-31
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

rol

rol: cilinder bij het achterwiel van de gangmaker op de derny waar de renner met zijn voorwiel zo dicht mogelijk tegenaan rijdt om op die manier een maximale snelheid te kunnen ontwikkelen.

2009
2023-01-31
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

rol

(de; -len) 1 - draaibare ijzeren stang op 60-80 cm afstand van de as van het achterwiel van een gangmaakmotor, waar de renner met het voorwiel (vlak) tegenaan rijdt om een hoge snelheid te krijgen, syn. rollerband: de rol (moeten) lossen, los van de rol, van de rol af, het contact met de rol verliezen, (moeten) afhaken, achterblijven, terugvallen,...

Lees verder
2009
2023-01-31
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Rol

een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld.

2008
2023-01-31
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

rol

(de; len) GY - draai van het gebogen of gestrekte lichaam om de lengteas (naar links of rechts) of de breedteas (voorover of achterover), over de vloer (grond) of aan/over een toestel: losse rol, rol zonder steun van de handen.

2007
2023-01-31
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Rol

Een geheel van normen en verwachtingen die ten aanzien van een bepaalde categorie personen in een bepaald soort situaties worden gesteld.

2006
2023-01-31
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Rol

Positie waaraan bepaalde verwachtingen gekoppeld zijn (rolverwachtingen). Zo kennen we maatschappelijke rollen en groepsrollen. Na verloop van tijd staat de rolverdeling vast en is er sprake van een rollenpatroon. Een rollenpatroon is niet gemakkelijk te doorbreken en kan er uiteindelijk toe kan leiden dat een persoon zijn rol als dwang ervaart (ro...

Lees verder
2004
2023-01-31
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

rol

- op (de) rol gaan, aan de zwier gaan, aan de rol gaan. - de eerste rol spelen, de hoofdrol spelen.

Lees verder
2003
2023-01-31
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

ROL

ROL - Internationale valutacode van Swift voor de leu, de munt van Roemenië.

2002
2023-01-31
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

rol

Een rol is oorspronkelijk de rol papier waarop de individuele tekst van de speler stond; 1) te spelen personage in een bestaand toneelstuk of geïmproviseerd (zie improviseren (3)) spel; 2) de voor elke speler uitgeschreven tekst of het afgesproken deel van het te spelen toneelstuk; 3) alle gedragingen en gesproken (of gezongen) tekst waarmee een s...

Lees verder
2001
2023-01-31
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Rol

a. Te spelen (→) personage in een bestaand toneelstuk of (→) geïmproviseerd spel. b. De voor elke speler uitgeschreven tekst of het afgesproken deel van het te spelen toneelstuk. c. Alle gedragingen en gesproken (of gezongen) tekst waarmee een speler een (→) personage verbeeldt. Oorspronkelijk de rol papier waarop de individuele tekst van de spele...

Lees verder
1993
2023-01-31
NIMA

Nima marketing lexicon

Rol

Geheel van normen, verwachtingen en gedragingen dat geassocieerd wordt met het innemen van een functionele positie binnen een bepaalde groep.

1992
2023-01-31
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Rol

Verwachtingen over gedrag op basis van een bepaalde positie.

1991
2023-01-31
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Rol

Een fundamenteel begrip in de sociologie en sociale psychologie, aldaar gehanteerd in de betekenis van sociale rol. De term ‘sociale rol’ hangt samen met ‘het spelen van een rol’ zoals in een toneelstuk. Het geheel van normen en verwachtingen, die men koestert jegens personen in een bepaalde positie. De sociale rol betreft een gedragsmodel, een co...

Lees verder
1983
2023-01-31
Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Rol

Een rol is: een agenda (89a) van de ter terechtzitting te behandelen zaken; een verslag van de tijdens de zittingen van een gerecht gestelde processuele handelingen. Vgl. N.A.T. nr. 28: Een rol is een verslag van de tijdens de zittingen van een gerecht gestelde processuele handelingen. In eerste instantie werd de rol opgezet als een agenda, telken...

Lees verder
1980
2023-01-31
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Rol

Cornelis; geb. Edam 2 september 1877, overl. Voorburg 31 januari 1963. Woonde en werkte in Edam, Amsterdam, Den Haag tot 1929, daarna in Voorburg. Leerling van de Tekenschool te Edam en van de Rijksnormaalschool te Amsterdam (1894-1898). Schilderde, tekende en lithografeerde landschappen, stadsgezichten, topografie (omgeving van Voorburg), stilleve...

Lees verder
1973
2023-01-31
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Rol

v./m. (-len), 1. stuk perkament of papier, beschreven of bestemd om beschreven te worden, dat men in cilindervorm oprolde om het gemakkelijk te kunnen hanteren: wetsrol; de rol van de geschiedenis, het boek van de geschiedenis; 2. register, lijst, catalogus; (recht) register, lijst van de aanhangige, van de aangebrachte zaken; ook het uittreksel da...

Lees verder
1965
2023-01-31
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

ROL

hetgeen een acteur in een toneelstuk moet zeggen of doen; ruimer gesteld: het gedrag dat men van iemand verwacht, wiens → status men kent. Al naargelang de plaats die wij in de maatschappij innemen, kennen anderen ons een rol toe, waarvan wij niet kunnen afwijken zonder te schokken of schandalen te veroorzaken.