Wat is de betekenis van Rokken (spinnerij)?

1937
2022-05-23
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Rokken (spinnerij)

Spinrokken. Een stok, waaraan of waarom een lok vezels, die gesponnen moeten worden, wordt opgehangen of gewonden, zoodanig, dat de losse vezels gemakkelijk met de vingers kunnen worden losgetrokken. Dat lostrekken vereischt zorg en behendigheid en moet zóó geschieden, dat een aantal vezels een gelijkmatigen band vormt, welke in het s...

Lees verder