Wat is de betekenis van Roezen?

1973
2022-10-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Roezen

1. (roesde, heeft geroesd), rumoer, leven maken; gonzen: de roezende muziek. 2. (roesde, heeft geroesd), bij de roes kopen of verkopen: wij zullen maar roezen, van beide zijden het niet zo nauw nemen.

Lees verder
1950
2022-10-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Roezen

(roesde, heeft geroesd), 1. rumoer, leven maken; 2. (van het weer) buiig, onstuimig zijn; 3. gonzen: de roezende muziek (Streuvels).

Lees verder
1937
2022-10-03
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

roezen

roesde, heeft geroesd; ongeteld d. i. bij de roes kopen of verkopen: wij zullen maar roezen, bij de verkoop alles dooreenslaan.

1930
2022-10-03
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

roezen

( roezən) (roesde, heeft geroesd) 1. bij de roes (ver)kopen. 2. rumoer, lawaai maken, razen, tieren.

1914
2022-10-03
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

roezen

roezen - voor de hand weg koopen of verkoopen.

1898
2022-10-03
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Roezen

Het begrip roezen heeft 2 verschillende betekenissen: 1. roezen - roezen - (roesde, heeft geroest), rumoer, lawaai maken, tieren, razen. 2. roezen - roezen - (roesde, heeft geroesd), voetstoots, ongeteld, ongemeten koopen of verkoopen; wij zullen maar roezen, van beide zijden het niet zoo nauw nemen.

Lees verder
1864
2022-10-03
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Roezen

Roezen, ow. gel. (ik roesde, heb geroesd), voetstoots -, over den hoop koopen of verkoopen. *...ZIG, bn. (-er, -st), half dronken.

Lees verder