Wat is de betekenis van Robert Southey?

2024-06-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Robert Southey

Eng. dichter. * 12 Aug. 1774 te Bristol, ✝ 21 Maart 1843 te Keswick. Een van de drie groote Romantische dichters in Eng. (met Wordsworth en Coleridge). Minder belangrijk dan de anderen, maar met zeer veel invloed op zijn tijd. Als schrijver van een ontzaglijke productiviteit. Poet laureate 1813-’43. Medewerker aan de Quarterly Review.Werken:...

2024-06-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Robert southey

dichter, geb. te Bristol in 1774. Zijn epos Thalaba the destroyer (1801) wordt voor zijn schoonste gedicht gehouden. Zijn laatste groote gedichten waren: A tale of Paraguay (1825) en The pelgrim of Composiella (1829). Vooral ook The Doctor (5 dln.) maakte veel opgang. Zijn gezamenlijke dichtwerken verschenen te Londen (1...

2024-06-21
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Robert Southey

engelsch dichter en geschiedschrijver, geb. 1774 te Bristol, gest. 1843 te Greta bij Keswick. Van zijne vele werken noemen wij inz. Hislory of Brazil (3 dln. Londen 1810—19) en Hislory of the Feninsular war (2 dln. Londen 1823—28).