Wat is de betekenis van Rivier?

2023-12-10
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Rivier

Een rivier is een natuurlijke waterstroom. Deze brede natuurlijke waterloop verzorgt de afwatering van een stroomgebied. Een rivier is het zichtbare gedeelte van het afvoersysteem dat het overtollige water in een bepaald gebied afvoert. Een rivier ligt altijd in een stroomgebied, dat het totale omringende gebied is waarbinnen al het overtollige wat...

2023-12-10
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Rivier

Natuurlijke waterloop waarop scheepvaart mogelijk is. Zie ook: Vaarwegkarakter


Direct alle 19 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

rivier

rivier - zelfstandig naamwoord uitspraak: ri-vier 1. natuurlijke waterstroom die uitmondt in zee ♢ de Maas en de Waal zijn rivieren Zelfstandig naamwoord: ri-vier de rivier de rivieren...

2023-12-10
Dromen encyclopedie

Fink (1998)

Rivier

Er komt nogal wat vuil aan de wateroppervlakte - wanneer er smerig en modderig water door de rivier stroomt, symboliseert dit het verdriet dat het onbewuste wil wegspoelen. Overstromingen wijzen erop, dat de zorgen waarmee we in het dagelijkse leven te maken hebben, terecht zijn. Alleen het heldere water van een rustig stromende rivier duidt op een...

2023-12-10
Prisma van het weer

Peter Timofeeff (1993)

Rivier

Stromend water dat zich vanaf de oorsprong (bijv. bron of gletsjer) in een bedding een weg zoekt naar lager gelegen gebieden, en meestal uitmondt in een zee. Bijna overal op aarde vormen rivieren een belangrijke schakel in de kringloop van het water. Rivieren kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, o.m. op basis van de wijze waarop zij g...

2023-12-10
Prisma van de symbolen

Hans Biedermann (1992)

rivier

Aan de grote stromen ontstonden rond 3000 v.C. de grote culturen van de Oude Wereld. Wat de Huanghe, Ganges, Indus, Eufraat-Tigris en Nijl als richtlijn voor de geschiedenis van de mensheid betekenen, is cultuurhistorisch nog nooit vergelijkend en synthetisch uiteengezet (in de Nieuwe Wereld bestaat geen vergelijkbaar fenomeen).

2023-12-10
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

rivier

(de): (veroud.) indien voorafgegaan door een vz., i.h.b. ‘in’, ook de rivieren, al of niet gevolgd door de naam/namen, kon betekenen dat het ging om het cultuurgebied langs die rivier(en); ook kon alleen een naam aldus gebruikt worden. Soo hebben wij met rijppe deliberatie goedtgevonden ( ) dat den laesten kooper van de slaeff ofte slav...

2023-12-10
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Rivier

s., rivier, stream.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Rivier

(<Fr.), v. (-en), stromend water dat door vereniging van beken of andere waterlopen op natuurlijke wijze ontstaat en in zee of een andere rivier uitloopt; de bron, de bedding, de loop, de oever, de monding, het verval van een rivier; — de grote rivieren, bij ons de Rijn, Waal, IJsel en Maas; — de rivier ligt d...

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

rivier

v. -en, riviertje; Fr. rivière (v. Lat. ripa = oever): een min of meer aanzienlijk stromend water, dat door de vereniging van beken ontstaat en zelf zich een weg baant naar een andere rivier, naar een meer of naar de zee: de bron, de loop, de mond v.e. rivier; open rivier, niet door een sluis afgesloten; aan de rivier; de rivier op, af; zie...

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rivier

A) Aardr. Een r. is een klimatol. verschijnsel, dat slechts daar kan optreden, waar de neerslag de verdamping overtreft. Geschiedt dit slechts gedurende een gedeelte van het jaar, dan ligt in de overige maanden de rivierbedding droog (fiumaren van Italië). Wordt een r. uitsluitend door het regenwater, dat echter voor een groot deel in den bode...

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

rivier

(ri'vi:r) v. (-en; -tje) [Fr. < Lat. ripa, oever] altijd stromend water dat in een andere rivier, in de zee of een meer uitloopt: de broninen), de loop, de monding) van een -; de oevers, het bed of de bedding, de bodem, de waterspiegel van een -; de stroomsnelheid, het verval, het verhang, het vermogen of de kapaciteit van een het lengtepro...

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rivier

Rivier - Het aan de oppervlakte afstroomende deel van den neerslag beweegt zich slechts zelden over groote vlakten gelijkmatig en afspoelend ; in den regel verzamelt het zich in de laagten in het oppervlak en volgt de helling van deze. Zulke wateraderen worden, al naar de grootte, beken of rivieren genoemd. De afstroomende aderen behooren tot bepaa...

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Rivier

[Fr.], v./m. (-en), 1. grote hoeveelheid water die, al dan niet permanent, door een duidelijk zichtbaar en natuurlijk stroombed afvloeit; de rivier ligt dicht, is bevroren; open rivier, die niet door ijs is versperd; (ook) niet door sluizen afgesloten; 2. (geografie) bij uitbreiding ook de onder de directe invloed van de rivier gevormde afzetting;...

2023-12-10
Keur van Nederlandsche woordafleidingen

J.Pluim (1911)

Rivier

van ’t Fr. riviere en dit van ’t Lat. riparia = oever, rivier.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Rivier

een stroomend water, dat hoofdzakelijk een natuurlijken weg volgt, over of door de aarde. Het water, dat door een bron uit de aarde vloeit en naar beneden loopt, wordt een beek genoemd, en wanneer ©enige van zoodanige beken samenkomen, haar water vereenigen, dan ontstaat een rivier. Een beek verschilt niet wezenlijk van een rivier; het spraakg...

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Rivier

Rivier - v. (-en), altijd stroomend water dat gewoonlijk op de bergen ontspringt en in zee of eene andere rivier uitloopt; de bron, de bedding, de loop, de oever, de monding, het verval eener rivier; — (spr.) alle rivieren loopen in de zee, schertsend gebezigd na de mededeeling van iets zeer gewoons, dat als iets buitengewoons werd voorgestel...

2023-12-10
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Rivier

Rivier is de naam van een aanzienlijk stroomend water, dat door de vereeniging van onderscheidene beken ontstaat en zelf zich een weg baant naar eene andere rivier, naar een meer of naar zee, of zich ook wel eens in barre zandvlakten verliest. De rivieren ontspringen gewoonlijk uit bronnen, somtijds ook uit meren. De bronnen bevinden zich overal, w...

2023-12-10
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Rivier

Rivier, v. (-en), stroomend water dat uit de bergen ontspringt en in zee of in eenen vloed uitloopt; groote -, stroom, vloed. *-AAL, m. (...alen), aal of paling in eene rivier levende. *-ARM, m. (-en), tak eener rivier. *-BAARS, m. (...zen), soort visch. *-BED, o. *-BEDDING, v. bodem eener rivier, uitdieping waarin het water eener rivier loopt....