Synoniemen van Ritueel

2019-10-22

Ritueel

Een ritueel is een door gebruiken bepaalde formele handelwijze. Die handelwijze omvat een serie handelingen waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht betreffende de volgorde of uitvoering. Een godsdienstig gebruik ofwel ceremonie in de rooms-katholieke kerk is bijvoorbeeld dat een overledene wordt begraven in gewijde grond, 'gij zijt stof en tot stof zult gij wederkeren'. Een mens heeft geleefd op aarde en heeft de aarde bewerkt en dit wordt ook zijn laatste rustplaats. Een ritueel hierb...

2019-10-22

Ritueel

Rituelen zijn opeenvolgende handelingen met een symbolische verwijzing of zingevende betekenis. Deze handelingen herhalen zich volgens regels der kunst gebaseerd op tradities. Al naar gelang de context komen rituelen overeen met rite en liturgie, ceremonieën, onze gewoonten en gebruiken en etiquette. De functie van het ritueel komt uiteindelijk neer op orde scheppen. Orde in de zin van greep op het leven behouden, chaos voorkomen, identiteit van de groep, samenzijn markeren, een solidaire g...

2019-10-22

ritueel

ritueel - Gedrag of sequentie van gedragingen die door de ritualisatie vanuit een voorloper, meestal een alledaags gedrag, een signaalfunctie heeft gekregen. De oorspronkelijke functie van het gedrag waaruit het r. is ontstaan, is verloren of sterk veranderd. Rituelen komen veel voor in de balts en in gevechten, onder de vorm van dreigen.

2019-10-22

ritueel

ritueel - zelfstandig naamwoord uitspraak: ri-tu-eel 1. plechtige handeling waarbij je bepaalde dingen in een bepaalde volgorde doet ♢ in de katholieke eredienst volgt men bepaalde rituelen 2. vast patroon van handelingen ♢ het naar bed brengen van de kinderen is een echt ritueel Zelfstandig naamwoord: ri-tu-eel

2019-10-22

Ritueel

Ritueel - bn. tot het kerkgebruik behoorende; overeenkomstig den ritus of het rituaal; een ritueel voorschrift; — een ritueele moord; —, o. boek met voorschriften betreffende het rituaal.

2019-10-22

ritueel

ritueel - in overeenstemming met kerkelijke gebruiken; „ritueele moord” : moord in verband met een kerkelijke ceremonie of kerkelijk gebruik.

2019-10-22

ritueel

ritueel - bn. en bijw. gebruikelijk

2019-10-22

ritueel

gebruikelijk, volgens het kerkgebruik.