Wat is de betekenis van Riolering en regenwater?

2024-05-30
XYZ van Amsterdam

J. Kruizinga, Gerrit Vermeer (2002)

Riolering en regenwater

Riolering en regenwater - A. kent twee verschillende stelsels. Bij het gecombineerde stelsel worden hemelwater en rioolwater tegelijk naar de rioolwaterzuivering gevoerd. Bij het gescheiden stelsel wordt hemelwater direct op de stadsgrachten geloosd.