2019-12-14

rijksbouwmeester

architect in dienst van het Nederlandse ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die o.a. tot taak heeft het rijksarchitectuurbeleid te coördineren en de stedenbouwkundige inpassing en architectonische kwaliteit van rijksgebouwen te bevorderen en te bewaken

2019-12-14

Rijksbouwmeester

Rijksbouwmeester - m. (-s), bouwmeester voor den dienst der landsgebouwen (thans 2 in getal).